Back to news
05 May, 2023

JTRE podporuje bezplatný plavecký výcvik detí v Bratislave organizovaný občianskym združením SportInstitute

Podpora plaveckych zrucnosti u deti

J&T Real Estate (JTRE) podporuje snahu zlepšiť prístup detí k športu a pohybu. Zapojili sme sa do filantropicko-komunitného projektu občianskeho združenia SportInstitute realizujúceho bezplatné plávanie pre deti na základných školách v rámci telesnej výchovy. JTRE financuje plavecké výcviky pre všetky deti prvého stupňa na základných školách v bratislavských mestských častiach Staré Mesto a Vajnory. Spolu ide o deväť škôl a vyše 1 900 žiakov.

JTRE ako mestotvorný developer vytvára a dáva ľuďom plnohodnotný priestor pre život so všetkým, čo k nemu patrí. Zaujímame sa o aktivity a potreby komunít, najmä v lokalitách, ktoré ovplyvňujeme našimi projektami, a prispievame k dobrému susedskému spolunažívaniu.

Program občianskeho združenia SportInstitute je integrovaný do školského vzdelávacieho systému. Realizuje sa so záštitou a memorandom o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom, v riadnom členstve v Slovenskej plaveckej federácii a pod záštitou Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža. Výcviky prebiehajú na základe metodiky schválenej Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a na deti dohliadajú certifikovaní tréneri. Jednotlivé ročníky na I. stupni základných škôl postupne absolvujú päť plaveckých hodín, vďaka ktorým sa naučia základy alebo zdokonalia v plaveckých zručnostiach.

Výcvik doteraz dokončilo viac ako päťtisíc detí z Bratislavského kraja, ktoré spolu preplávali v bazénoch viac ako 11 miliónov metrov. Za snahu dostávajú žiaci od organizátorov Mokré vysvedčenie.