Späť na novinky
02 Aug, 2018

JTRE podporuje vzdelávanie detí v oblasti architektúry

Deti a architektura 2018

Spoločnosť JTRE neustále deklaruje záujem o budúcnosť slovenskej architektúry a stavebníctva predovšetkým vytvorením priestoru na rozvoj a realizáciu nastupujúcej generácie. Po niekoľkých projektoch určených talentovaným slovenským študentom, sa JTRE rozhodla podporiť aj žiakov druhého stupňa ako hlavný partner. Projekt DETI A ARCHITEKTÚRA 2018 určený pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakov prímy a sekundy 8-ročných gymnázií celého Slovenska pripravuje vydavateľstvo EUROSTAV a občianske združenie EUROARCH.

Cieľom je budovať už u detí vzťah k architektúre, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prostredia, v ktorom žijú. Je dôležité, aby sa orientovali v slovenskej aj svetovej architektúre, aby poznali najvýznamnejších slovenských architektov a ich diela. Tento rok to už bude štvrté pokračovanie originálneho a kreatívneho e-learningového kurzu, tentoraz s témou Zelená architektúra, zelené mestá. „Téma tohtoročného kurzu nás oslovila aj s ohľadom na fakt, že každá naša budova v portfóliu je nositeľom niektorého zo svetovo uznávaných zelených certifikátov“, odôvodnil participáciu práve na tomto projekte výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán a dodal, že prioritným cieľom všetkých podporených projektov je mladým ľuďom vybudovať povedomie a rozšíriť obzory, aby sa na svoje mesto pozerali komplexne a v širších súvislostiach. „Máme naozaj výbornú odozvu od žiakov, učiteľov aj rodičov. Mnohí učitelia zapájajú svojich žiakov opakovane a vysoko hodnotia samotné spracovanie e-learningového kurzu. Dokonca nám niektorí napísali, že školské výlety zamerali na návštevu niektorých architektonických diel, o ktorých sa žiaci v kurzoch učili nenásilnou hravou formou. Verím, že aj vďaka tomuto projektu sa naučia vnímať lepšie architektúru a prostredie, v ktorom sa pohybujú a žijú“, povedala Darina Lalíková, autorka projektu.

Každá škola, resp. trieda, ktorá sa do projektu prihlási, môže absolvovať e-learningový kurz bezplatne. Školy z celého Slovenska sa mohli prihlásiť do konca júna, ale individuálne sa môžu žiaci prihlásiť ešte do 5. septembra. Samotný e-kurz bude sprístupnený od 13. 9. do 10. 10. 2018 a následne až do konca októbra dostanú absolventi kurzu priestor namaľovať obraz na tému “Moja zelená škola”. V polovici novembra vyberie odborná porota zo všetkých zaslaných výtvarných prác 20 najlepších. Všetci autori ocenených diel budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať 30. 11. 2018.

Podrobnosti na stránke EUROARCH