Späť na novinky
19 Oct, 2017

V biznis štvrti Panorama vznikol nový verejný priestor s detským ihriskom

panorama city

Elegantná biznis zóna Panorama vo vznikajúcej mestskej štvrti pri Dunaji sa rozrástla    o viacúčelový verejný priestor. Vo vnútrobloku medzi obytnými vežami Panorama City, administratívnym komplexom Panorama Business II a TOWER 115 vznikla zelená oddychová zóna, ktorú dnes za účasti primátora Bratislavy Iva Nesrovnala odovzdala spoločnosť J&T REAL ESTATE do užívania verejnosti. Priestor zahŕňa malé námestie, park, promenádu a moderné detské ihrisko, ktoré spolu s ponukou kaviarní a obchodných prevádzok vytvárajú príjemné miesto na oddych pre obyvateľov bytových domov aj zamestnancov administratívnych objektov v zóne.

Vo všetkých našich projektoch sa snažíme o to, aby sme v nich vytvorili plnohodnotné prostredie na prácu či bývanie. Tento prístup sme zvolili aj v tejto štvrti, ktorá vďaka novému parku získala mestskejší charakter. Veríme, že sa táto oddychová zóna čoskoro stane obľúbeným miestom pre ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, a v budúcnosti vhodne doplní ďalšie verejné priestory rodiacej sa mestskej štvrte pri Dunaji.

Peter Korbačka
J&T REAL ESTATE

Ide o ďalší príklad pozitívnej spolupráce investora s hlavným mestom. Investorov sa vždy pýtam, ako ich projekt obohatí mesto, aký bude mať prínos pre Bratislavčanov. Som rád, že sa súčasťou projektu Panorama City stal tento zaujímavý oddychový priestor, ktorý bude slúžiť nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom tejto lokality.

Ivo Nesrovnal
primátor Bratislavy

Návrh parku vychádza zo základného funkčného rozdelenia priestoru na malé námestie „plazu“ a park. Tie sú rozdelené promenádou, ktorá je aktívnym verejným priestorom prepájajúcim celý vnútroblok. Parkom ako potok preteká oddychová fontána inšpirovaná slávnou Diana Memorial Fountain v Londýne. Celkovú pokojnú atmosféru priestoru vytvárajú elegantné vetrolamy v predpolí TOWER 115.

Park s viacerými vstupmi charakterizujú predovšetkým organické tvary. Rozmiestnenie stromov evokuje „urbánny les“, prírodné materiálové riešenie chodníkov v parku zase prirodzene nabáda návštevníkov, aby spomalili.

Ing. Radoslav Grečmal
architekt, ateliér GFI

Plaza je v priamom kontakte s budovou Tower 115 a tvorí ju prevažne spevnený povrch. Ornamentálne stromy umiestnené v pravidelných kruhových výrezoch pôsobia ako živé umenie vo verejnom priestore. Zaujímavým prvkom v priestore je vertikálna popínavá zeleň na konštrukciách v tvare stromu, ktoré zároveň slúžia ako prekrytie výduchov z podzemných garáží.

 

Na oko náhodne rozmiestnené lavičky umožnia posedenie v čase pracovných prestávok alebo aj na neformálne pracovné stretnutia. Súčasťou parku je moderné a funkčné detské ihrisko s mäkkým povrchom a množstvom hracích prvkov či výbeh pre deti z miestnej materskej školy. Oddychovú atmosféru dotvára blízkosť originálnych potravín YEME a viacero kaviarní či obchodných prevádzok.