Späť na novinky
22 Jan, 2018

Podporujeme mladé talenty

Bakalar_roka

Študenti slovenských vysokých škôl v oblasti architektúry a stavebníctva dostali opäť šancu získať významné celoslovenské ocenenie Bakalár 2017. Cenu za najlepšiu bakalársku prácu v štyroch sekciách – architektúra a urbanizmus, pozemné stavby, dopravné a vodné stavby - si prevzali už po 12 raz. Vyhlasovateľom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia a odborným garantom Slovenská komora stavebných inžinierov a Spolok architektov Slovenska. Spoločnosť J&T REAL ESTATE podporou súťaže deklaruje záujem o budúcnosť slovenskej architektúry a stavebníctva a pomáha vytvárať talentovaným slovenským študentom priestor na svoj rozvoj a prezentáciu.

Do celoštátneho kola v aktuálnom 12. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl. Komisia posudzovala 35 bakalárskych prác a autori víťazných projektov si ceny prevzali na oficiálnom podujatí spojenom s vernisážou a prezentáciou prihlásených projektov. Benefitom k celoslovenskému oceneniu Bakalár roka je okrem získania spätnej väzby od najlepších slovenských odborníkov v architektúre a stavebníctve aj finančné ohodnotenie a úspešné naštartovanie budúcej kariéry. „Ako úspešný developer na slovenskom trhu cítime, že je veľmi dôležité podnecovať súťaživosť študentov, a tak skvalitňovať tvorivý proces v oblasti projektovania. To boli primárne dôvody, prečo sme podporili mladú generáciu, ktorá bude v budúcnosti zodpovedná za tvár Slovenska a nášho hlavného mesta. Výhercom srdečne blahoželám“, povedala hovorkyňa spoločnosti Daniela Stričková.

V sekcii Architektúra a urbanizmus udelila porota prvé miesto Dóre Máthé za jej návrh Senior Art Centra, ktoré zaujalo interakciou vnútorného a vonkajšieho prostredia, čím vytvára potenciál pre začlenenie seniorov do každodenného života mesta. V sekcii Pozemné stavby získala prvé miesto Barbora Frančiaková za návrh bytového domu, ktorého čisté línie a tvorivé zasadenie do prostredia oslovili všetkých členov poroty. Za Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby si prvú cenu odniesol Ľuboš Fridmanský za komplexné statické a konštrukčné riešenie lávky pre peších v Tatranskej Lomnici. Medzi návrhmi v sekcii Vodné stavby a vodné hospodárstvo exceloval návrh Matúša Lechmana za jeho Prírode blízke a technické protipovodňové opatrenia, v ktorom najviac zo všetkých prihlásených prác predkladá spoločensky užitočné riešenia a aktuálnosť zadržiavania vody v prírode. Všetky práce sú zverejnené a vystavené do 1. februára 2018 vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia je nezávislá, dobrovoľná a nepolitická organizácia založená členmi za účelom starostlivosti o rozvoj a prezentáciu slovenskej architektúry a stavebníctva. Medzi najvýznamnejšie aktivity Združenia patria prezentačné súťaže STAVBA ROKA, Cena BAKALÁR a INŽINIERSKA CENA.