Späť na novinky
23 Jan, 2023

JTRE podporuje program zameraný na ukončovanie bezdomovectva v Bratislave

OZ Stopa

Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) finančne podporila aktivity občianskeho združenia OZ Stopa Slovensko zamerané na ukončovanie bezdomovectva. Program pracovnej terapie, ktorý JTRE podporuje, má za cieľ pomôcť ľuďom bez domova vrátiť sa
k bežnému životu. 
V rámci programu pracovnej terapie zveľaďujú ľudia bez domova verejné priestranstvá, parky, predzáhradky a areály škôlok či domovov sociálnych služieb. Podpora od JTRE bude využitá na nákup potrebného materiálu a podporu klientov občianskeho združenia zapojených do tohto programu.

„Úplne prirodzene sme podporili organizáciu OZ Stopa Slovensko, ktorá sa zameriava na ukončovanie bezdomovectva. V projektoch, ktoré JTRE pripravuje, dávame priestor ľuďom na lepšie bývanie a kvalitné pracovné prostredie, ale nechceme zabúdať ani na ľudí, ktorí strechu nad hlavou a prácu nemajú, často bez vlastného zavinenia. Občianske združenie Stopa má za sebou reálne výsledky a príbehy ľudí, ktorým sa podarilo zaradiť sa z ulice späť do spoločnosti. Za prínosnú považujeme aj skutočnosť, že pracovná terapia spája nielen snahu o riešenie situácie ľudí bez domova, ale prispieva aj k zveľaďovaniu verejných priestorov. Veríme, že sa nám podarí aspoň čiastočne prispieť k zlepšeniu situácie v Bratislave a podporiť ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať.“

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

Pracovná terapia prispieva k získaniu pravidelných pracovných návykov a nabáda k zodpovednému zaobchádzaniu s financiami. Absolvovanie tohto programu považuje OZ Stopa Slovensko za kľúčové pri návrate ľudí bez domova do každodenného pracovného života.

„Systémová podpora zo strany štátu či samospráv sa dnes orientuje na iné priority a pracovná terapia nie je až tak ‚v móde‘, preto posledné dva roky prežíva najmä vďaka podpore donorov. Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť so spoločnosťou J&T Real Estate a tým pomôcť ukončovať bezdomovectvo na viacerých úrovniach.“

Pavel Sabela, štatutár OZ Stopa Slovensko

Súčasťou podpory OZ Stopa Slovensko bude aj výzva zo strany spoločnosti JTRE komunitám, ktoré budú môcť prihlasovať verejné priestranstvá vhodné na revitalizáciu. Už dnes je v pláne pracovnej terapie na rok 2023 údržba záhrad pri Domove sociálnych služieb Archa a Materskej škole Letná, revitalizácia  záhrad nad Pražskou ulicou ako aj komplexu, ktorý využíva ako centrum pre ľudí bez domova.

Občianske združenie Stopa Slovensko je mimovládna organizácia zameraná na ukončovanie pouličného bezdomovectva v Bratislave. Je súčasťou Európskej siete miest v rámci kampane The European End Street Homelessness Campaign a registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb. Využíva kombináciu sociálnej práce, dôstojného bývania, terapie a environmentálnych aktivít.