Back to news
07 Feb, 2018

J&T REAL ESTATE pokračuje v podporovaní študentov

Pozvanka

Už po siedmy raz sme ako hlavný parter podporili odovzdávanie Inžinierskej ceny za akademický rok 2016/2017 v sídle Stavebnej fakulty STU. Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia na čele s jej prezidentom Alojzom Kopáčikom udelilo včera ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb Erikovi Siantovi za návrh Filmového štúdia. „Blahoželáme laureátovi Inžinierskej ceny 2017 a sme radi, že po udelení cien Bakalár 2017, mohli byť vďaka našej podpore ocenení ďalší šikovní a tvoriví mladí ľudia“, povedala vo svojom príhovore Daniela Stričková, hovorkyňa J&T REAL ESTATE.

Do súťaže prihlásili diplomové práce 4 fakulty 3 slovenských technických univerzít, ktoré najprv prešli výberom vo fakultných kolách. Z nominovaných 16 prác vybrala odborná porota jednu, ktorá v najväčšom rozsahu spĺňala požadované kritériá: originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia. Porota udelila aj 3 čestné uznania za „Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor“ od Ing. Petra Micháleka zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity, „Návrh obnovy zapojenia priemyselnej haly vo vybranom podniku“ od Ing. Tomáša Nemčoviča z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a „Biely Mlyn“ od Ing. Jakuba Gendiara zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.