Späť na novinky
06 Dec, 2018

Do osvetového projektu, ktorého sme boli hlavným partnerom, sa zapojilo viac ako 5 tisíc žiakov

Vernisaz

Už piaty rok sa deti zo základných škôl z celého Slovenska zapájajú do osvetového projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je šíriť medzi deťmi aj učiteľmi osvetu o kvalitnej slovenskej architektúre, a to formou kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu. Tento rok bol e-learningový kurz zameraný na zelené budovy a zelené mestá, v ktorom sa deti učili najmä o tom, prečo je potrebné chrániť naše životné prostredie, a prečo architekti po celom svete navrhujú zelené budovy a z miest sa stávajú zelené mestá.

Tento rok sa do projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2018 zapojilo vyše 5000 žiakov piatych a šiestych ročníkov z viac ako 90 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Zámerom bolo naučiť deti, že si musíme chrániť naše životné prostredie a že aj budovy a mestá sa dajú stavať tak, aby boli priateľskejšie nielen k ľuďom, ale aj k prírode, aby sa na ich prevádzku nemíňalo príliš veľa energie, aby sa využívala energia slnka, aby sa zachytávala dažďová voda a spätne sa využívala napr. aj na zavlažovanie školskej záhrady. Deti kurz veľmi bavil, keďže prostredníctvom neho získali informácie nielen o najzelenších budovách na Slovensku aj vo svete a naučili sa ako fungujú, ale získali aj prehľad o najzelenších mestách.

Vyvrcholením celého projektu bolo zadanie pre výtvarnú prácu. Úlohou žiakov bolo namaľovať výtvarnú prácu na tému „MOJA ZELENÁ ŠKOLA“. Porota vybrala tie najlepšie a spolu ocenila 23 detských autorov, ktorí boli pozvaní do Bratislavy a dňa 30. novembra sa konala vernisáž a oceňovanie autorov najlepších výtvarných prác v lobby budovy Pribinova 19 (Panorama Bussines II) v Bratislave. Za JTRE poďakovali a zablahoželali výhercom hovorkyňa Daniela Stričková a projektový manažér Ľuboš Kaštan, ktorý dodal: "Som rád, že sa mladá generácia nielen zaujíma o architektúru, ale ju aj vníma ako súčasť svojho života o čom svedčia tieto nádherné práce. Preto je nám cťou podporiť ich aj prostredníctvom projektov ako je tento."

Na druhý deň žiaci spolu s rodičmi v Bratislave navštívili zelené budovy (napríklad aj lobby centrály ČSOB v Zuckermandli), novovznikajúcu zónu Eurovea City, prvý urbánny park v Bratislave - Panorama Park a pozreli si aj ďalšie stavby, ktoré patria do nášho architektonického dedičstva. Spoločnosť IBM Slovensko, ktorá má kancelárie na 20 poschodí v Tower 115, umožnila žiakom aj napriek víkendu, vidieť hlavné mesto takmer z vtáčej perspektívy a v zábere 360⁰, za čo im patrí naša vďaka. „Projekt zarezonoval medzi deťmi aj učiteľmi. Teší nás veľký záujem z ich strany a aj to, že viacerí učitelia nám spontánne napísali svoje dojmy, a všetky boli len pozitívne. To nás presvedčilo o tom, že má zmysel robiť takéto projekty, že má zmysel vzdelávať už deti o architektúre a povzbudilo nás to k tomu, aby sme na budúci rok pripravili ďalšie pokračovanie e-learningového kurzu na tému slovenskej architektúry“, priblížila Darina Lalíková, autorka projektu.

Viac informácií na stránke vydavateľstva EUROSTAV