Späť na novinky
08 Jun, 2023

JTRE pestuje javory a platany pre svoje projekty

Stromova skolka JTRE

Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) založila v Bratislave stromovú škôlku a v spolupráci s odborníkmi pestuje v pilotnej prevádzke viac ako 60 stromov a 60 kríkov. Dreviny v budúcnosti využije na výsadbu vo svojich projektoch alebo poskytne samosprávam a verejnosti. Stromová škôlka sa nachádza na petržalskej strane Dunaja na území pripravovaného projektu Nové Lido.

„Naším cieľom pri realizácii stromovej škôlky je overiť možnosti pestovania stromov pre naše projekty v dlhodobom horizonte. Zároveň chceme poukázať na to, že nový development v určitých prípadoch prináša do mestského prostredia aj potrebnú generačnú obmenu zelene, ktorej sa už končí životnosť. Nová kvalitná zeleň navrhnutá v spolupráci s odborníkmi má potenciál pozdvihnúť zdravie a kvalitu života obyvateľov Bratislavy i atraktivitu nových mestských štvrtí.“

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

Výber vhodných drevín do stromovej škôlky bol realizovaný v súlade s odporúčaniami odborníkov s cieľom podporovať lokálnu biodiverzitu. Preferované sú miestne druhy odolné v danom prostredí bez potreby náročnej opatery či závlah, ktoré majú výraznejší klimatický prínos pre dané prostredie. Všetky tieto kritériá spĺňajú platan javorlistý, javor mliečny aj javor horský.

Stromy s väčšou korunou a listami zachytávajú väčšie množstvo prachu a emisií z ovzdušia, lepšie regulujú vlhkosť ovzdušia odparovaním, v lete tienia a zabraňujú prehrievaniu a naopak v zime, keď lístie opadne, nebránia preslneniu okolitých budov. Významne tým napomáhajú redukovať tzv. tepelné ostrovy v meste. 

 „V JTRE si stojíme za svojou zodpovednosťou pri udržateľnom rozvoji. Vieme, že urbanizáciou Nového Lida bude jestvujúcu náletovú zeleň potrebné nahradiť novou, kvalitnejšou a bez invazívnych druhov. Ak budeme mať vopred vypestované kvalitné dreviny, vieme ich využiť pri zazelenaní novej štvrte, v ktorej plánujeme vytvoriť hneď niekoľko parkov a zelených vnútroblokov.“ 

Martin Stohl, manažér JTRE pre ESG

Stromová škôlka JTRE susedí s komunitnou záhradou Nové Lido, ktorú developer zrealizoval na jar v roku 2022 a svoje produkty v nej pestujú štyri desiatky záhradkárov z Bratislavy. Priestor v komuniktnej záhrade dostali aj včelie úle a hmyzí hotel, ktorých obyvatelia budú aj vďaka stromovej škôlke prosperovať.