Späť na novinky
19 Oct, 2022

Nové Lido začalo certifikáciu BREEAM Communities

Nábrežný park

Územie medzi Mostom Apollo a Starým mostom na petržalskej strane Dunaja je v strategických plánoch rozvoja Bratislavy dlhodobo určené na rozšírenie celomestského centra. Pripravovaný projekt developera JTRE Nové Lido, ako hovorí už samotný názov, nadväzuje pri premene zanedbaného územia na historickú identitu miesta. Bratislava vďaka nemu konečne získa kompaktné centrum s prepojením oboch brehov a stane sa skutočným mestom na rieke Dunaj.

Developer projektu JTRE vníma zodpovednosť pri udržateľnom rozvoji novej mestskej štvrte. Súčasťou Nového Lida je viacero verejných priestorov, vrátane troch veľkých parkov, centrálneho námestia a bulváru s novou električkovou traťou a cyklotrasami. Navrhuje tiež upraviť a kultivovať rekreačnú zónu s prevažujúcim prírodným charakterom s priamym prístupom k rieke a vizuálnym prepojením so Starým Mestom.

Potvrdením záväzku rozvíjať územie priamo v srdci mesta udržateľne z hľadiska životného prostredia a zodpovedne voči komunite je aj rozhodnutie podstúpiť pre Nové Lido proces certifikácie v prestížnom systéme BREEAM Communities International. Projekt tak musí splniť prísne kritériá, ktoré sú zároveň v súlade s víziou Bratislava 2030, strategickým dokumentom pre udržateľný rozvoj mesta. Na príprave projektu Nové Lido sa podieľajú špičkoví domáci aj zahraniční architekti, urbanisti, krajinní architekti a konzultanti v oblastiach spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti, ekológie, sociológie či zelených technológií.

BREEAM Communities je certifikácia zameraná na fázu prípravy a plánovania veľkých multifunkčných projektov, ktoré majú výrazný vplyv na rozvoj mesta. Sleduje využitie udržateľného dizajnu v projekte, pričom certifikát odzrkadľuje úroveň jeho udržateľnosti a tiež kvalitu procesu jeho prípravy a projektovania. Hodnotí päť hlavných kategórií ukazovateľov: riadenie a správa, sociálny a ekonomický blahobyt, zdroje a energia, využívanie pôdy a ekológia, doprava a mobilita. Certifikácia sa udeľuje od roku 2008 a v regióne Strednej a východnej Európy ju doteraz získalo len šesť projektov.

Dôležité je, aby plánovaný projekt zahŕňal bezpečné a príťažlivé ulice, cyklistickú sieť a prístup k verejnej doprave, zlepšoval životné prostredie vďaka zelenej infraštruktúre, terénnym úpravám a minimalizácii plytvania a znečistenia vôd. Hodnotia sa tiež verejné priestory, mikroklíma, adaptabilita na zmenu klímy, ochrana pred povodňami, úroveň poskytovanie služieb, zariadení a vybavenia, ponuka bývania vrátane dostupného bývania, verejná diskusia a vonkajšia kontrola prípravy projektu. V neposlednom rade sa kladie dôraz na opatrenia pri riešení klimatickej krízy, vrátane dôslednej energetickej hospodárnosti, využitia obnoviteľných zdrojov energií, redukcii uhlíkovej stopy a tepelných ostrovov, ako aj pripravenosť čeliť extrémom počasia. Aj vďaka environmentálnej ohľaduplnosti Nového Lida a jeho funkčnej komplexnosti v JTRE veríme, že Nové Lido priblíži Bratislavu k významným európskym metropolám.