Späť na novinky
07 Dec, 2023

Vďaka bezplatným kurzom sa naučilo plávať vyše 10-tisíc bratislavských žiakov

Plavanie_deti

Už viac ako 10-tisíc žiakov bratislavských základných škôl sa naučilo alebo zdokonalilo v plávaní vďaka bezplatným plaveckým kurzom v rámci filantropicko-komunitného projektu občianskeho združenia SportInstitute, ktorý finančne podporuje aj JTRE. Kurzy sú určené pre deti vo veku od 7 do 12 rokov zo všetkých mestských častí hlavného mesta. 

Našim projektom sa snažíme naplniť myšlienku ,Každé dieťa, ktoré ukončí základnú školu, by malo vedieť plávať'. 

Rastislav Bielik, viceprezident občianskeho združenia SportInstitute

Deti podľa neho v rámci bezplatných kurzov odplávali v bazénoch dokopy už viac ako 25 miliónov metrov. Hlavným stimulom pre rozbehnutie projektu bezplatného plávania je umožniť deťom vytvoriť si kladný vzťah k vode, plávaniu a športu. A to bez ohľadu na ich sociálne a rodinné zázemie. „Silnou motiváciu projektu je smutný fakt, že najčastejšou príčinou neúmyselných zranení s následkom smrti u detí na Slovensku je práve utopenie sa. V rámci celej Európskej únie je pritom na druhom mieste. Naše plavecké výcviky majú byť prevenciou proti utopeniu sa,“ dodáva Rastislav Bielik.

Program je integrovaný do školského vzdelávacieho systému a podľa oslovených škôl sa táto športová aktivita stretla s veľmi pozitívnou reakciou nielen žiakov ale aj ich rodičov. „Po dvoch rokoch covidových opatrení a obmedzení to bola prvá väčšia mimoškolská aktivita, ktorú sme mohli absolvovať. Väčšina detí sa pýtala, kedy budú plavecké kurzy pokračovať,“ opisuje Eva Dubeňová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dubová 1, ktorá sa zapojila do projektu ako prvá škola v mestskej časti Staré Mesto.

Pod vedením skúsených trénerov a za výdatnej podpory sprevádzajúcich paní učiteliek deti úspešne zvládli základy plaveckých štýlov, ale predovšetkým sa ,spriatelili' s vodou a strávili spoločný čas so spolužiakmi netradične za bránami školy v peknom plaveckom bazéne s dobre vybaveným zázemím. Niektoré z detí sa rozhodli vo voľnom čase venovať plávaniu na základe práve tejto skúsenosti. 

Naděžda Točená, riaditeľka Základnej školy Dr. Ivana Dérera

SportInstitute k naplneniu cieľa naučiť a zdokonaliť deti v plávaní využíva vypracovanú metodickú a didaktickú koncepciu plaveckých tréningov, ktorá je oficiálne schválená Fakultou telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave. Kurzy vedú certifikovaní tréneri plávania. Činnosť občianskeho združenia je pod záštitou Červeného kríža – Vodnej záchrannej služby, Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý je aktívnym partnerom v projektoch pre rozvoj plávania na Slovensku a tiež pod záštitou mestských častí, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl. SportInstitute je tiež riadnym členom Slovenskej plaveckej federácie.

Ambiciózny filantropicko-komunitný projekt by sa nemohol realizovať bez štedrých donorov. Kurzy pre všetky školy v Starom Meste financuje developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), ktorá takto podporila program bezplatného plávania aj v Dúbravke, Vajnoroch a Chorvátskom Grobe. Celkovo vďaka podpore JTRE prejde plaveckým výcvikom viac ako 4 000 žiakov na 15 školách.

Občianske združenie integrovalo program plaveckých kurzov do školského vzdelávacieho systému na základe partnerstva s príslušnou základnou školou a podpísanou zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní bezplatných plaveckých výcvikov. „Plavecký kurz prebehol v júni 2023 po uzavretí známok a vôbec nenarušil naše vzdelávanie,“ vysvetľuje Eva Dubeňová. Riaditeľka ZŠ s MŠ Dubová hovorí, že s nápadom bezplatného plávania za ňou prišiel jeden rodič, ktorý túto aktivitu chcel zabezpečiť pre triedu svojho syna. Sprostredkoval stretnutie s vedením SportInstitute a následne prebehlo aj stretnutie s vedením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Deti sa tešili, že mohli kurz absolvovať v modernej plavárni a okrem toho, že sa naučili plávať, privítali aj možnosť schladiť sa vo vode v čase veľkých horúčav. „Všetci žiaci absolvovali základný plavecký kurz v počte päť hodín a získali osvedčenie o absolvovaní plaveckého kurzu so svojim menom. Na poslednej hodine kurzu deťom slávnostne odovzdal osvedčenie starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pán Vagač alebo pani vicestarostka Kleinert. Pre deti to bol krásny zážitok,“ opisuje riaditeľka školy.

Na ZŠ s MŠ Dubová sa do plaveckého kurzu koncom minulého školského roka zapojilo 200 žiakov 1. až 4. ročníka. 

Niektorých žiakov nadchol kurz natoľko, že začali chodiť opäť na plaváreň so svojimi rodičmi, prípadne rodičia prihlásili svoje deti na plavecké tréningy. Plávanie je považované za jeden z najzdravších športov, ktoré precvičia celé telo ale aj výrazne prispievajú k zdravému dýchaniu. Zdravotný stav a kondícia našich žiakov sa zlepšila a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú aktivitu v budúcnosti.

Eva Dubeňová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dubová 1