Späť na novinky
21 May, 2018

Zuckermandel si získal verejnosť

Oceneni

Centrála ČSOB v mestskej štvrti Zuckermandel od JTRE získala Cenu verejnosti časopisu Eurostav VISIO 2020 za rok 2017/2018 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. „Veľmi si vážime, že práve verejnosť ocenila tento projekt a my sme sa stali hrdým držiteľom Ceny verejnosti“, povedal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán, ktorý si prevzal ocenenie a zároveň sa zúčastnil konferencie v diskusnom paneli na tému Od navrhovania udržateľných budov k navrhovaniu udržateľných mestských štvrtí.

V odvetví slovenského stavebníctva prebieha výrazná transformácia. Zastarané legislatívne normy sú postupne nahradzované novšími, inovatívnejšími, efektívnejšími a zodpovednejšími voči ekonomike, prírode i ľuďom samotným. Na medzinárodnej konferencii sa hovorilo o zelených budovách ako o výzve a príležitosti pre projektantov, architektov, investorov a pre firmy, ktorých správanie je zodpovedné, chcú byť súčasťou tejto transformácie. Víťazný projekt Zuckermandel má ambíciu byť štvrťou, ktorá neslúži len svojim obyvateľom, ale všetkým Bratislavčanom a návštevníkom hlavného mesta. Atmosféru postupne citlivo dokresľujú cukrárne, kaviarničky a reštaurácie, pričom verejný priestor tvorí viac ako polovicu z celkovej plochy územia. Rôznorodé architektonicko-výtvarné riešenia budov, kombinácie rozličných kompozičných princípov fasád, ustúpené horné podlažia či použitie rozmanitých farieb a materiálov tvorí prirodzené mestské prostredie, ktoré má čaro historického centra. Dominantou je lávka ponad električkovú trať, ktorá spája Zuckermandel s dunajskou promenádou. Atraktívnym prvkom je prírodný masív nazývaný aj Skalný nos, ktorý zohráva jedinečnú úlohu v celom koncepte. „Pre botaniku je veľmi významným miestom, pretože predstavuje územie celkom prvého opisu rastliny zvanej Skalničník guľkovitý a my sme radi, že sa nám lokalitu s pôvodnou flórou podarilo zachovať a sprístupniť Bratislavčanom, ktorí pri verejnom hlasovaní určite ocenili aj tento benefit“, pokračuje Pavel Pelikán a dodáva, že jeho najobľúbenejším miestom je štýlové námestie s charakterovými hlavami niekdajšieho najznámejšieho obyvateľa, sochára F. X. Messerschmidta.