Späť na novinky
12 Apr, 2018

EPERIA má cenu za kvalitu

Cena ZSPS za kvalitu

Na 23. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017 získalo moderné nákupné centrum v Prešove EPERIA Shopping Mall prestížne ocenenie za vysokú kvalitu realizácie od Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Odborná porota s medzinárodnou účasťou ocenila najmä technické riešenie a spôsob realizácie, ktoré umožňuje efektívne rozširovanie objektu podľa potrieb.  Taktiež vysoko hodnotila použitie progresívnych a inovatívnych technológií pri technickom vybavení stavby, výborne zvládnuté stavebné detaily a využitie technologických postupov, ktoré skrátili čas potrebný na realizáciu stavby. Oslovila ich aj orientácia vstupov prirodzene nadväzujúca na tok ľudí z parkovacích plôch a z okolitých peších a cyklistických trás.

Celoslovenské ocenenie si na Galavečere prevzal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán, ktorý pri tejto príležitosti oficiálne oznámil začiatok realizácie druhej fázy oceneného objektu. Expanziu známej a medzi zákazníkmi obľúbenej EPERIE zrealizuje JTRE, ktorá stojí za prvým projektom, už o necelý rok. „Rozšírením o druhú fázu využijeme maximálne jej trhový potenciál. Našim cieľom je, aby bola EPERIA ešte atraktívnejšia,“ povedal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán a dodal, že kvalita, trvácnosť a modernosť stavieb sú pre spoločnosť najdôležitejším kritériom.

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske realizované na území Slovenskej republiky.