Back to news
13 Dec, 2023

Rekonštrukciu učebne Vagón na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave podporilo JTRE

Ucebna Vagon po rekonstrukcii

Študenti na Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FAD STU) sa môžu tešiť z modernej učebne nazývanej Vagón. Rekonštrukciu financovala developerská spoločnosť JTRE, ktorá podporuje vzdelávanie a dlhodobo spolupracuje s vysokými školami.

Cieľom rekonštrukcie miestnosti č. 233 bolo zmodernizovať a zvýšiť kapacitu priestoru, ktorý bol historicky rozdelený provizórne vybudovanou priečkou – vstavanou knižnicou – na dve miestnosti. V júli 2023 sa začali búracie práce vrátane demontáže predmetnej priečky a v auguste prebehla komplexná výmena elektrických rozvodov aj s realizáciou  nového osvetlenia. V septembri prišli na rad maliarske práce, sadrovanie či stierkovanie. V októbri sa položil nový koberec a miestnosť doplnil nábytok s novým mobiliárom a dataprojektorom. A napokon v novembri boli osadené zreštaurované pôvodné historické dvere na učebni, pričom slávnostné otvorenie Vagóna bolo 28. novembra 2023, odkedy opäť slúži študentom. 

Z histórie

Priestor bol pôvodne navrhnutý pre výuku Ústavu mineralógie a petrografie. Keď sa v roku 1985 do budovy Pavilónu teoretických ústavov nasťahovala Fakulta architektúry, v miestnosti č. 233 Katedra urbanizmu a územného plánovania zriadila ateliér urbanistickej tvorby pre študentov 5. a 6. ročníka. V roku 1987 sa mal Vagón z ateliéru premeniť na špeciálnu poslucháreň audiovizuálnej a výpočtovej techniky a za týmto účelom bola miestnosť predelená nábytkovou deliacou priečkou. Od roku 1990 bola oddelená časť využívaná ako pracovňa a neskôr ako miestnosť doktorandov.  A v roku 2023 bola napokon v dôsledku narastajúcich kapacitných požiadaviek na výučbu miestnosť opätovne spojená a komplexne zrekonštruovaná. Tak sa vrátila dispozícia priestoru do pôvodného stavu podľa autora projektu Emila Belluša. 

Prečo názov Vagón?

Traduje sa, že po Veľkej noci v roku 1986, keď sa študenti hromadne vracali vlakom do Bratislavy a cestu si spríjemňovali veselou zábavou, dostali nápad „predĺžiť si ešte jazdu“ vo fakultnom Vagóne. Vrátnik, dobrá duša, ich vpustil dnu, kde študenti pokračovali v diskusiách a zábave a do rána skonzumovali všetky nápoje a potraviny, ktorými mamy svoje ratolesti na cestu do Bratislavy vybavili. Toto spontánne prenesenie zábavy z vagóna vlaku do Vagóna v budove školy bolo také prirodzené, že sa na dverách následne objavil nápis Vagón. Odvtedy si tento názov na fakulte všetci veľmi rýchlo osvojili. 

Spracované na základe spomienok prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD.