Back to news
30 May, 2023

Výsledky výzvy: Ľudia bez domova zrevitalizujú dve materské školy

Výsledky výzvy: Ľudia bez domova zrevitalizujú dve materské školy

Poznáme výsledky výzvy pre materské školy, ktorú koncom apríla vyhlásila spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s. ako partner Občianskeho združenia OZ STOPA Slovensko. Občianske združenie, ktoré sa zameriava na ukončovanie bezdomovectva, vybralo nie jednu, ale až dve materské školy, ktoré splnili kritériá pracovnej terapie pre bezdomovcov.

Ľudia bez domova zrevitalizujú dvor MŠ Adámiho v Karlovej Vsi a MŠ Gemerská v Ružinove. Pôjde o jednoduché skrášľovacie a čistiace práce, úpravu zelene, natieranie plotov, brán, preliezačiek a altánku.

Absolvovanie programu pracovnej terapie považuje OZ Stopa za kľúčové pri návrate ľudí bez domova do každodenného pracovného života. Klienti OZ Stopa Slovensko v rámci terapie zveľaďujú rôzne verejné priestranstvá, predzáhradky, areály škôl alebo domovov sociálnych služieb. Terapia prispieva k získaniu pravidelných pracovných návykov a nabáda k zodpovednému zaobchádzaniu s financiami.

Za realizáciu projektov zodpovedá občianske združenie OZ STOPA Slovensko, ktoré sa s vedením materskej škôlky dohodne na bližších podmienkach revitalizácie dvora (časový harmonogram, podmienky spolupráce zúčastnených strán). JTRE po ukončení projektu zverejní na svojej webovej stránke fotodokumentáciu z priebehu revitalizácie.

Vyhlasovatelia výzvy:

J&T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155 

a

OZ STOPA Slovensko, Pražská 33, 811 04 Bratislava, IČO: 42 446 341