Späť na novinky
05 May, 2017

Zuckermandel má prvé polopodzemné kontajnery v Bratislave

zuckermandel-kontajnery

Prvé stanovište polopodzemných kontajnerov v Bratislave sa nachádza v atraktívnej mestskej štvrti Zuckermandel. Stanovište oficiálne otvoril, v stredu 3.5.2017, primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, spolu s projektovým manažérom J&T REAL ESTATE Vladislavom Bekom a generálnym riaditeľom mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Branislavom Cimermanom.

 

Na historicky prvom stanovišti polopodzemných kontajnerov v hlavnom meste sa nachádza 5 polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad. Kontajnery na zmesový komunálny odpad, papier a plasty majú objem 5 m3 a kontajner na sklo je v objeme 3 m3.  Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke cca 1,5 metra. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia. Každý z kontajnerov obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti.

Vzhľadom na to, že pre bytový blok A, malo byť kontajnerové stojisko blízko prírodného masívu, tak sme hľadali čo najlepšie riešenie. To nám poskytli polopodzemné kontajnery, ktoré sú podľa nás vhodnejšie do tohto prostredia.

Vladislav Beka
projektový manažér, J&T REAL ESTATE

Osadenie piatich polopodzemných kontajnerov trvalo osem dní, pričom samotnému osadeniu predchádzal zdĺhavý administratívny proces. Tento pilotný projekt je príkladom úspešnej spolupráce a zrealizoval sa vďaka spoločnosti OLO, ktorá ho financovala 1/3 a spoločnosti J&T REAL ESTATE, ktorá prispela 2/3 z celkových nákladov. Náklady zahŕňali vypracovanie projektu, dodanie a montáž piatich kusov polopodzemných kontajnerov, projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, stavebné práce, dodanie a montáž monitorovacieho zariadenia na kontrolu stavu naplnenosti kontajnerov.