Späť na novinky
25 Apr, 2023

Prihláste svoju materskú školu – skrášlime prostredie pre vaše deti

Deti

Potrebuje ihrisko či dvor vašej materskej školy vylepšiť? Neváhajte a ozvite sa! Pomôžete ľuďom bez domova pri ukončovaní bezdomovectva a zároveň predškolákom ku kvalitnejšiemu prostrediu na hranie. Prihláste sa do výzvy, ktorú organizuje spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s. ako partner Občianskeho združenia OZ STOPA Slovensko. Ľudia bez domova vám v rámci pracovnej terapie pomôžu skrášliť areál vašej materskej školy.

Občianske združenie STOPA Slovensko sa zameriava na ukončovanie bezdomovectva. Absolvovanie programu pracovnej terapie považuje združenie za kľúčové pri návrate ľudí bez domova do každodenného pracovného života. Klienti OZ Stopa Slovensko v rámci terapie zveľaďujú rôzne verejné priestranstvá, predzáhradky, areály škôl alebo domovov sociálnych služieb. Terapia prispieva k získaniu pravidelných pracovných návykov a nabáda k zodpovednému zaobchádzaniu s financiami.

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vybrať vhodný priestor, ktorý by spĺňal kritériá pracovnej terapie. Klienti OZ STOPA Slovensko môžu vykonávať jednoduché skrášľovacie a čistiace práce ako sú natieranie preliezačiek, lavičiek, úprava zelene, hrabanie lístia a podobne.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlasovať sa môžu všetky bratislavské materské školy, ktoré vidia priestor na vylepšenie svojho areálu. Materskú školu môže prihlásiť len riaditeľ alebo zástupca riaditeľa predškolského zariadenia.     

Proces prihlasovania

Vyplnenú prihlášku, ktorú si stiahnete v dolnej časti tejto webovej stránky, pošlite do 19. mája 2023 na e-mailovú adresu vyzvastopa@jtre.sk.

Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je 5 fotografií areálu, výmera areálu a popis preferovaných úkonov, ktoré by bolo vhodné zrealizovať v rámci revitalizácie (jednoduché skrášľovacie a čistiace práce nevyžadujúce odborné znalosti). Zástupcovia OZ Stopa vyberú projekt vhodný na revitalizáciu, ktorý spĺňa kritériá OZ Stopa pre pracovnú terapiu.

Meno vybranej materskej školy bude zverejnené 31. mája 2023 na webovej stránke. 

Revitalizácia dvora bude prebiehať v letných mesiacoch 2023 (podľa dohody s vedením materskej školy). Za realizáciu víťazného projektu zodpovedá občianske združenie OZ STOPA Slovensko, ktoré sa s vedením materskej škôlky dohodne na bližších podmienkach revitalizácie dvora (časový harmonogram, podmienky spolupráce zúčastnených strán). JTRE po ukončení projektu zverejní na svojej webovej stránke fotodokumentáciu z priebehu revitalizácie.

Vyhlasovatelia výzvy

J&T REAL ESTATE, a. s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155 

a

OZ STOPA Slovensko, Pražská 33, 811 04 Bratislava, IČO: 42 446 341

PRIHLÁŠKA