Späť na novinky
08 Mar, 2023

Prvý slovenský mrakodrap, najväčšie nákupné centrum, obľúbená dunajská promenáda – pokračovanie Eurovea finišuje

Mrakodrap

Po viac ako troch rokoch stavebných prác začne developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) postupne odovzdávať do užívania jednotlivé funkcie pokračovania obľúbeného komplexu Eurovea. Po sprístupnení nových cestných komunikácií s cyklotrasami bude nasledovať otvorenie rozšírenia nákupného centra s priľahlými verejnými priestormi, ďalej rezidencie Riverside, administratívne budovy Pribinova 34 a Pribinova 40, ostatné verejné priestory a napokon aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower.

Vybudovanie už sprevádzkovaného predĺženia Pribinovej ulice za Mostom Apollo s cyklotrasou a cesty za budovou Slovenského národného divadla je súčasťou verejnoprospešných investícií JTRE v súvislosti s projektom pokračovania Eurovea. Nad rámec zákonného poplatku za rozvoj vo výške 4,2 milióna eur investuje JTRE do verejných priestorov viac ako 34 miliónov. Spolu s nákladmi na odstránenie historickej environmentálnej záťaže, ktorá vznikla následkom bombardovania rafinérie Apollo počas druhej svetovej vojny, sa výška verejnoprospešných investícií vyšplhala nad 40 miliónov eur.

Tieto investície zahŕňajú aj predĺženie obľúbenej promenády s nábrežným parkom a novým námestím, na ktorom sa bude vynímať socha Octahedral Body od víťaza verejnej súťaže Viktora Freša a tiež premenu Pribinovej ulice na moderný mestský bulvár pripravený na vybudovanie električkovej trate. Verejné priestory vznikli podľa konceptu svetoznámej architektky a urbanistky Beth Galí.

„Verejné priestory pre oddych aj aktívne trávenie voľného času a zelené plochy tvoria zásadnú časť pokračovania Eurovea a ich tvorbe sme venovali mimoriadnu pozornosť. Eurovea sa tak rozsahom a atraktivitou verejných priestranstiev výrazne odlišuje od konkurenčných projektov. Prestavbou Pribinovej ulice sa až 80 percent automobilovej dopravy dostane pod terén, vďaka čomu vytvoríme plnohodnotný bulvár so širokými chodníkmi a bezpečnou segregovanou cyklotrasou napojenou cez Most Apollo na medzinárodnú cyklotrasu na južnom brehu Dunaja. Vodné prvky spolu s dostatkom zelene zabezpečia klimatickú pohodu. Aleja stromov poskytne tieň, ktorý zabráni prehrievaniu plôch chodníkov a vytvorí príjemné prostredie pre návštevníkov, pracujúcich aj obyvateľov štvrte. Pohodlný a bezpečný peší pohyb podporí aj organizácia prechodov cez bulvár, ktoré rešpektujú hlavné pešie ťahy a prepoja tak centrum Bratislavy s nábrežím Dunaja.“

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

Verejné priestory sa budú sprístupňovať postupne až do septembra tohto roku. V lete by mali byť skolaudované okrem bytového domu Riverside aj obidve administratívne budovy. Pribinova 34, ktorá je priamo prepojená s nákupným centrom a spĺňa podmienky ekologického certifikátu BREEAM Excellent, už získala aj prvé ocenenie – CIJ Award Slovakia 2022 pre najlepší kancelársky projekt vo výstavbe. Pribinova 40 pri Moste Apollo s najvyšším certifikátom udržateľnosti BREEAM Outstanding ponúkne unikátny dizajn kancelárií rôznych typov.

Kým ostatné budovy sú stavebne dokončené a prebiehajú už len práce na interiéroch, dominante projektu aj celej Bratislavy, prvému slovenskému mrakodrapu Eurovea Tower, ešte chýba uzavrieť fasádou najvyššie poschodie a dokončiť korunu tvoriacu architektonický vrchol.

„Výstavba mrakodrapu si vyžaduje unikátny postup. Kým na vrchných poschodiach sme ešte liali betón, v strednej výške veže sa stavali priečky a na najnižších poschodiach už remeselníci dokončovali podlahy, obklady, sanitu a ďalšie štandardné vybavenie interiérov.“

Ľuboš Kaštan, projektový manažér v JTRE zodpovedný za pokračovanie Eurovea

Výnimočný projekt v mimoriadne atraktívnej lokalite vznikajúceho moderného centra Bratislavy pri Dunaji vyvolal aj výnimočný záujem kupujúcich, ale tiež širokej aj odbornej verejnosti.

„Na žiadnom projekte sme doteraz nezaznamenali taký obrovský záujem o kúpu bývania. Od začiatku sa byty v Eurovea Tower aj Eurovea Riverside predávali rýchlym tempom.“

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

 

Míľniky výstavby pokračovania Eurovea

Marec 2019 – začiatok prípravných prác – vznikla stavebná jama s rozmermi 300 x 100 metrov a hĺbkou 14 metrov

December 2019 – právoplatné stavebné povolenie, začiatok vŕtania takmer 1 400 pilót tvoriacich súčasť základov stavby

Marec 2020 – vybratí zhotovitelia hrubej stavby VHS-PS, s.r.o. a združenie EUROVEA 2 – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. a SYTIQ a.s.

Máj 2020 – vztýčenie prvého žeriavu, celkovo ich bolo 14

September 2020 – betónovanie 3 metre hrubej základovej dosky mrakodrapu

Február 2021 – dokončenie podzemných podlaží, stavby začínajú rásť do výšky

Júl 2021 – dokončenie skeletu nákupného centra

August 2021 – začiatok prestavby Pribinovej ulice na moderný mestský bulvár

Október 2021 – dokončenie hrubej stavby Riverside

December 2021 – dokončenie hrubej stavby Pribinova 34

Marec 2022 – dokončenie hrubej stavby Pribinova 40

Jún 2022 – Viktor Frešo sa stal víťazom súťaže na vizuálne umelecké dielo na nábreží

Jún 2022 – rozostavaná Eurovea Tower sa stáva najvyššou budovou na Slovensku

30. novembra 2022 – vztýčenie glajchy na Eurovea Tower – dosiahnutie konečnej výšky 168 metrov

Február 2023 – začiatok kolaudácií hlavných stavieb

 

Projekt Eurovea 2

Rozšírenie nákupného centra – 25 000 m2 obchodnej plochy (spolu s existujúcim centrom 85 000 m2)

Eurovea Tower – 46 poschodí, výška 168 metrov, 407 rezidencií

Eurovea Riverside – 8 poschodí, 97 rezidencií

Pribinova 34 – 18 000 m2 prenajímateľnej plochy kancelárií a retailu, certifikát BREEAM Excellent

Pribinova 40 – 22 000 m2 prenajímateľnej plochy kancelárií a retailu, certifikát BREEAM Outstanding

Podzemné a nadzemné garáže – 2 245 stojísk

Predĺženie dunajskej promenády na takmer 1 kilometer – nábrežný park 25 000 m2, námestie s dielom Octahedral Body, nové športoviská a ihriská

Mestský bulvár Pribinova s novým námestím pred Eurovea Tower a novou alejou stromov

Dokončenie – 2023