Späť na novinky
28 Jun, 2022

Súťaž o umelecké dielo na nové námestie pred mrakodrapom EUROVEA TOWER vyhral Viktor Frešo

Víťaz Viktor Frešo so svojim návrhom

Víťazom verejnej súťaže o vizuálne umelecké dielo na novom námestí na nábreží Dunaja vo štvrti EUROVEA CITY sa stal Viktor Frešo s dielom Octahedral Body. Rozhodla o tom päťčlenná porota, ktorá 15. júna 2022 hodnotila 25 návrhov od slovenských a českých umelcov. Ocenenia za prvé tri miesta si autori prevzali na vernisáži súťažných diel v Sklade č. 7.

Trinásť metrov vysoká postava inšpirovaná Vitruviánskym mužom Leonarda da Vinciho má byť tvorená farebnými guľami s priemerom 200 a 350 centimetrov na hliníkovej konštrukcii. Podľa hodnotenia poroty ide o vyvážený elementárny tvar, ktorý vytvorí potrebný urbanisticko-priestorový akcent v tomto architektonickom kontexte. Vyznačuje sa výraznou siluetou, čitateľnou štruktúrou
a  elementárnymi farebnými formami.

Monumentálny objekt vytvára zaujímavý a integrujúci element v prostredí, kde umožňuje pracovať s týmito prvkami aj pri ďalšom modelovaní priľahlých priestorov a parku. Komisia podčiarkla aj realizovateľnosť tohto návrhu vo vypísanej cenovej hladine zadávateľa.

„Som rád, že som prvýkrát v živote vyhral nejakú súťaž,“ reagoval prekvapene Viktor Frešo, hoci patrí medzi najznámejších a najúspešnejších súčasných slovenských umelcov. „Octahedral je geometrická sústava atómov voľne levitujúcich okolo centrálneho atómu. Je to molekulárny vzorec, ktorý implementáciou do fyzického tela prináša perspektívu fyzického prenosu ľudského tela do chemického vzorca,“ charakterizuje svoje dielo.

Druhé miesto udelila porota dielu Flux od architekta Petra Buša, ktorý sa zaoberá digitálnymi experimentálnymi intervenciami vo verejnom priestore alebo v krajine. Navrhované dielo odkazuje na súčasný meniaci sa svet informácií, vzťahov, spojení, dát, ideí a komunikácií v dynamických tokoch a prepojeniach. Je to tok množstva vstupov a výstupov, perforácií a prietokov, vizuálne a priestorovo artikulovaných, umožňujúcich užívateľom a návštevníkom lokality objavovať, pozorovať, interagovať a dotýkať sa celej škály prekvapivých momentov a priestorových vzťahov v navrhovanom objeme i povrchu intervencie, podobne ako i v celej lokalite.

Tretie miesto získal slovenský multimediálny umelec Marek Kvetán s dielom Pupa. Multimediálne – svetelné dielo – socha, ktorého koncepcia pramení v inšpirácie kukly – kokónu novovznikajúceho organizmu. Tento tvar je v prírode nositeľom štádia stvorenia a transformácie vývoja nového organizmu. V diele Pupa je pretvorený do novej oceľovo-hliníkovej formy, ktorá odkazuje na možný koniec humanity a človeka ako ho poznáme, no zároveň vytvára novú formu a možnosť nového stvorenia a transformácie v budúcej informačno-technologickej realite.

„Komisia vyjadrila presvedčenie, že realizáciou vybraného návrhu vznikne ďalší silný mestotvorný prvok, ktorý so sebou prinesie vizuálny jazyk 21. storočia a prispeje k rozvoju verejného priestoru v Bratislave,“ zhrnul člen poroty, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid. Porota však konštatovala značnú konzervatívnosť prevažnej časti predložených návrhov s klasickými sochárskymi riešeniami a tiež slabé zapojenie súčasných digitálnych technológií a intermediálnych prístupov.

„Všetci členovia komisie zodpovedne a zasvätene prediskutovali jednotlivé súťažné návrhy a tak sme sa mohli postupne zhodnúť na troch najzaujímavejších. V ďalšej časti diskusie sme sa rozhodovali o ich poradí,“ približuje hodnotenie súťaže, v ktorej porota nemala jasného favorita, akademický maliar, profesor Jiří David. Porotu ďalej tvorili kurátorka a umelecká riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková, ktorá bola odbornou konzultantkou súťaže, zástupcovia zadávateľov – projektový manažér Eurovea 2 Ľuboš Kaštan a hovorca JTRE Daniel Suchý.

Ocenenia sú spojené s finančnou odmenou – autor víťazného návrhu získal 10-tisíc eur, druhé miesto bolo ohodnotené sumou 3 000 eur a tretie sumou 2 000 eur. Na vyhotovenie a realizáciu diela so všetkými súvisiacimi nákladmi a licenciami dostane úspešný autor 280-tisíc eur.

„Teší nás veľký záujem umelcov o stvárnenie vizuálneho diela pre verejný priestor na nábreží moderného centra Bratislavy. Musím priznať, že medzi súťažnými návrhmi som nemal jednoznačného favorita, preto som bol zvedavý na rozhodnutie poroty. Teraz musíme celý proces dotiahnuť do úspešnej realizácie diela tak, aby sme pri otvorení rozšírenia EUROVEA mohli odhaliť aj atraktívny moderný symbol novej štvrte,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Výstava všetkých súťažných návrhov je prístupná formou virtuálnej prehliadky na webe Eurovea City.