Späť na novinky
23 Jul, 2020

KLINGERKA pridá ďalšie etapy a vytvorí udržateľnú mestskú štvrť

Pohľad na Klingerku

Projekt KLINGERKA, ktorý sa stretol s mimoriadnym záujmom o bývanie, sa rozšíri a premení zanedbanú bývalú priemyselnú lokalitu na nový plnohodnotný priestor pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta. Developerská spoločnosť JTRE pokračovaním projektu nadviaže na aktuálne rozostavanú prvú fázu s bytovou vežou, administratívnou budovou a verejným parkom. KLINGERKA svojim charakterom vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie.

Pokračovanie KLINGERKY vyrastie v mestskom bloku medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami. Prinesie viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby v parteri na Košickej ulici a v pavilónoch na Pláteníckej vo forme high street retailu. Plnohodnotnú mestskú štruktúru doplní administratívna veža s prenajímateľnou plochou takmer 31-tisíc štvorcových metrov. K dispozícii bude viac ako 1 700 parkovacích miest v podzemných garážach, aby zostala zachovaná bezbariérová pešia úroveň mesta.

Jednotlivé objekty vytvoria klesajúcu líniovú zástavbu pozdĺž Košickej ulice s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej. Verejné zelené vnútrobloky s pavilónmi sa citlivo napoja na Klingerovu kolóniu. Koncept kladie dôraz na kvalitný verejný priestor z pohľadu obyvateľa aj z pohľadu tvorby mesta. Objekty sú odsadené od Košickej ulice tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov potrebných pre tienenie. Samozrejmosťou je voľný koridor pre budúcu trasu električky na pozemkoch JTRE, ktorý vytvára priestorovú rezervu pre nosný dopravný systém. Vnútrobloky vytvoria verejný priestor primárne určený pre zeleň a voľnočasové aktivity. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné a bezpečné komunitné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej, s dostatkom aktivít pre deti.

„KLINGERKA pre nás znamená pokračovanie tvorby mestského prostredia v našich projektoch tak, aby bolo komplexné, žilo 24 hodín denne a prinášalo pre obyvateľov symbiózu bývania, práce, oddychu a rôznorodého užívania atmosféry mesta. Rešpektujeme jestvujúcu zástavbu, komunikujeme s miestnou komunitou, a zároveň túžime po tom, aby KLINGERKA priniesla život tam, kde dnes nie je a vhodne zaplnila dieru takmer v centre mesta,“ charakterizuje zámer výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Pohodlná a bezpečná dopravná dostupnosť

JTRE predloží v najbližšom čase zámer pokračovania projektu KLINGERKA na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou architektonického návrhu, na ktorom pracuje ateliér GFI, je riešenie dopravnej situácie v lokalite. Projekt počíta s  vybudovaním električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ulicu. Plánovaná električka doplní existujúce zastávky autobusov a trolejbusov na Košickej, Landererovej, Prístavnej a Mlynských nivách.

Súčasťou zámeru je aj kompletná rekonštrukcia Pláteníckej ulice. V rámci nej vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou. Na Prístavnej pribudne aj nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

„Dopravné napojenie navrhujeme s ohľadom na komunitu obyvateľov Klingerovej kolónie tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov,“ vysvetľuje Pavel Pelikán. Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív.

Lepšie životné prostredie

KLINGERKA premení dlhodobo nevyužívané pozemky bývalého priemyselného územia na udržateľné mestské prostredie vďaka vyváženému spojeniu funkcií rôznych typov bývania, verejnému priestoru, obchodov, služieb, občianskej vybavenosti aj pracovných príležitostí. Výrazne k tomu prispeje utlmenie automobilovej dopravy podporou koncepčného riešenia mestskej hromadnej dopravy a sústredenie parkovania do podzemia.

Stav životného prostredia v lokalite zlepší odstránenie environmentálnych záťaží z minulosti. Znečistenie je výsledkom viac ako storočného pôsobenia priemyselnej výroby a tiež bombardovania rafinérie Apollo počas druhej svetovej vojny. V roku 2018 prebehol geologický prieskum a v nadväznosti na jeho výsledky  bola vypracovaná a schválená riziková analýza. Dôslednú sanáciu územia má na starosti skúsená špecializovaná firma. Jej súčasťou budú podzemné steny, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu znečistenia podzemnými vodami a dekontaminácia pod objektami bude zabezpečená kompletným odťažením znečistenej zeminy.

Už  teraz vzniká v KLINGERKE verejný park s ihriskami, ktorý bude v pokračovaní projektu prepojený so zelenými vnútroblokmi, orientovanými do Pláteníckej ulice, a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej. Koncept dvorov nadviaže na charakter pokojného bývania a na stromoradia v Klingerovej kolónii. „Pre pripomenutie histórie miesta chceme vo verejnom priestore vytvoriť odkazy na niekdajší priemyselný areál. Dizajn drobnej architektúry bude niesť v sebe modernú transformáciu historickej stopy územia,“ približuje Pavol Franko z GFI.