Späť na novinky
13 Feb, 2019

KLINGERKA má právoplatné stavebné povolenie.

Klingerka_vizual

Spoločnosť JTRE získala pre KLINGERKU stavebné povolenie a pripravuje sa na začiatok výstavby. Do územia bývalej priemyselnej oblasti v bratislavskom Ružinove prináša KLINGERKA okrem bývania v najvyššej obytnej budove na Slovensku aj verejný park na viac ako 4.000 m2. Fasáda samotnej budovy bude príjemným odkazom na históriu spracovania juty v niekdajšej fabrike. O nesporných kvalitách celého projektu svedčí aj mimoriadny záujem kupujúcich, ktorí sú týmto zase o krok bližšie k svojmu novému bývaniu.

Získaním právoplatného stavebného povolenia postupuje KLINGERKA do samotnej realizácie. Po ukončení dôkladného vyčistenia územia, ktoré na pozemku realizuje spoločnosť EBA už niekoľko mesiacov, sa začne realizácia zakladania.

Spoločnosť JTRE po získaní územného rozhodnutia predstavila projekt obyvateľom dotknutého územia na verejnej prezentácii, kde informovala nielen o prínosoch projektu a pripravovanej výstavbe, ale poskytla priestor na otvorenú diskusiu so susedmi. Výsledkom sú najmä opatrenia na zmiernenie dopadu výstavby na komfort bývania v území. Napríklad zariadenie staveniska, ktoré pozostáva z niekoľkých na sebe položených kontajnerov, bude tvoriť stenu orientovanú tak, aby chránila rodinnú zástavbu pred hlukom a prachom. „Aby sme eliminovali pohyb stavebných mechanizmov po cestných komunikáciách, budú tieto vchádzať najkratšou možnou cestou na stavenisko a rovnako aj z neho vychádzať,“ vysvetlil projektový manažér JTRE Peter Medľa a dodal, že celý tím sa prioritne zameral na to, aby stavba čo najmenej zaťažovala miestnu komunitu. „Požiadavky našich susedov sme obratom splnili a zriadili sme aj špeciálnu mailovú adresu, na ktorú môžu stále zasielať svoje postrehy a podnety,“ podotkol Peter Medľa. Obyvatelia ocenili aj rozbehnutie vzájomnej  komunikácie formou pravidelných susedských stretnutí.

KLINGERKA prinesie na niekdajší brownfield kvalitou svojho prevedenia, prepracovanými dispozíciami, živým parterom a rozsiahlym parkom nový život. KLINGERKA je navrhnutá ako koncept dvoch budov – bytovej veže a administratívneho objektu, ktoré prepája parkovací dom so zelenou strechou. Komplexnosť dopĺňa občianska vybavenosť. Centrálnym verejným priestorom celej zóny bude park ako nevyhnutný prvok pri tvorbe kvalitného mestského prostredia, ktorý bude slúžiť pôvodným aj novým obyvateľom tzv. Klingerovej kolónie.