Back to news

Naši odborníci diskutovali na konferencii Realitné fórum II

RF

V jesennom vydaní s podtitulom „Kľúčové témy slovenského realitného trhu“ sa hneď v úvodnom paneli zamerali účastníci konferencie na najdiskutovanejšiu tému, návrh nového električkového okruhu v Bratislave. Tá môže byť riešením nielen pomalého centra Bratislavy, ale aj krokom k lepšiemu využitiu električky ako nosného systému v kontexte celého mesta. Zhodli sa na tom účastníci druhého Realitné fóra, ktorého sme boli hlavným partnerom.

Vznik a detaily návrhu nového navrhovaného električkového okruhu predstavili 100 člennému auditóriu naši kolegovia manažér prípravy investícií Ing. Martin Masár a projektový manažér Ing. Marián Studený, ktorí sa novými trasami električiek intenzívne zaoberajú už niekoľko rokov. Doprava v hlavnom meste je denno-dennou témou a práve navrhovaná nová trasa by mala situáciu aspoň v tomto území výrazne zlepšiť a zároveň vytvoriť podmienky pre napojenie ďalších trás, napríklad vrakunsko-biskupickú. Ako vo svojom príspevku uviedla architektka Katarína Jägrová z architektonického štúdia GFI, električka je kostra mestskej hromadnej dopravy, prináša do mestských častí život a je významným mestotvorným prvkom.

V ďalších paneloch sa živo diskutovalo o pozemkovom developmente, legislatíve a rezidenčnom bývaní. V poslednom paneli sa do diskusie zapojil aj ďalší náš odborník, vedúci predaja rezidenčných projektov, Ivan Bratko, ktorý pripomenul, že rozsah investícií pri projektoch je nielen do výstavby bývania, ale aj do priľahlých verejných priestorov, parkov a v konečnom dôsledku aj infraštruktúry, ako je to aj v prípade navrhovanej novej trasy električky. Všetci účastníci Realitného fóra vyjadrili želanie konštruktívnej komunikácie, nakoľko pri projektoch idú často vysoko nad rámec štandardných požiadaviek a snažia sa vyhovieť čo najširšiemu spektru zúčastnených – mestu, mestskej časti, kupujúcim aj projektami dotknutých obyvateľov v území. Napokon dôkazom kvality výstavby je stúpajúci predaj nových rezidenčných projektov, ktoré v súčasnosti nestíhajú pokryť dopyt.