Back to news
04 Apr, 2023

JTRE podpísalo memorandum so Stavebnou fakultou STU v Bratislave

Podpis memoranda

Ako mestotvorný developer budujeme moderné a hodnotné priestory a ich obyvateľom vytvárame čo najlepšie podmienky na rozvoj. Dávame priestor ľuďom, a preto podporujeme vzdelávacie projekty ako Deti a architektúra, študentské architektonické súťaže a taktiež spolupracujeme s vysokými školami. Po minuloročnom podpísaní memoranda o spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu sme v týchto dňoch podpísali memorandum aj so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU), ktoré má pomôcť zvýšiť kvalitu vzdelávania jej študentov.

Za SvF STU podpísal memorandum dekan Stanislav Unčík a za JTRE výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Pavel Pelikán. Cieľom je odborná a technická spolupráca v oblasti návrhu a realizácie stavieb. Študenti sa tiež budú môcť zapojiť  do vybraných projektov JTRE. Užšie previazanie študijného procesu s praxou pomôže získať vysokoškolsky vzdelaných špecialistov kvalitne pripravených do pracovného života.

Podpisom memoranda vytvárame tvorivé prostredie - realizáciou exkurzií na stavbách či študentských stáží, organizovaním spoločných workshopov, seminárov, konferencií či odborných prednášok zamestnancov SvF STU na pôde JTRE. Spolupráca ďalej zahŕňa partnerstvá na grantoch, podporu výskumu, hodnotenie diplomových prác či budovanie a rozvoj učební, objektu SvF STU a jej verejných priestorov.