Back to news

J&T REAL ESTATE sprejazdnila na vlastné náklady Dúbravskú cestu v biznis zóne WESTEND

Dubravska cesta opravena

Developer biznis zóny WESTEND na bratislavskej Patrónke, spoločnosť J&T REAL ESTATE (ďalej JTRE), v spolupráci so stavebníkom Hlavným mestom SR Bratislava, zrekonštruoval a sprejazdnil na vlastné náklady Dúbravskú cestu. Cesta predstavuje dôležitú alternatívnu spojnicu medzi biznis zónou WESTEND a mestskou časťou Dúbravka. Celkové náklady na sprejazdnenie, ktorých súčasťou bolo aj vybudovanie novej cyklotrasy a chodníka, presiahli 200 000 EUR. Súčasťou výstavby komplexu WESTEND boli už aj v minulosti viaceré významné investície JTRE do infraštruktúry a verejných priestorov. Najväčšou bola rekonštrukcia križovatky pri Slovenskej akadémii vied vo výške 700 000 eur, a tiež revitalizácia dvoch podchodov pri vstupe do biznis zóny.

„V JTRE vždy rozmýšľame v širšom kontexte a zaoberáme sa aj tým, ako naše projekty ovplyvnia bezprostredné okolie a život v ňom. Preto je vždy súčasťou našich plánov aj detailné riešenie verejných priestorov a dopravnej infraštruktúry. Rozvoj WESTENDu tiež nevnímame iba v kontexte kancelárskych budov, ide nám o to, aby tu vznikla plnohodnotná biznis zóna so špičkovou ponukou služieb a fungujúcou dopravou. Z tohto dôvodu sa už niekoľko rokov venujeme úpravám prostredia a budovaniu infraštruktúry v okolí zóny, čoho výsledkom je aj sprejazdnenie Dúbravskej cesty,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.  

Veľká časť komunikácie Dúbravská cesta bola roky v nevyhovujúcom technickom stave. JTRE opravila viac ako 330-metrový úsek a umožnila tak odstránenie betónových zábran, ktoré cestu blokovali. Okrem opráv bolo súčasťou rekonštrukcie aj vybudovanie cyklotrasy a chodníka pre peších.

 „Vďaka sfunkčneniu tejto jednosmernej cesty získali Dúbravčania novú rýchlejšiu možnosť ako sa dopraviť z práce domov. Veríme, že vybudovaním nového cyklochodníka a chodníka pre peších zároveň podporíme aj rozvoj iných druhov mobility,“ dodal Pelikán. Prínosom sprejazdnenia Dúbravskej cesty je aj zníženie zaťaženia križovatky Polianky – Harmincova o 7 percent.

O WESTEND BIZNIS ZÓNE

Biznis zónu WESTEND tvoria tri  objekty – SQUARE, GATE a COURT. Aktuálne finišujú stavebné práce na WESTEND PLAZZA, ktorá bude patriť k najmodernejším kancelárskym budovám v Bratislave. Okrem 30 000 m2 kancelárií prinesie do zóny aj nové kongresové centrum s 3 sálami rôznej kapacity, kde bude možné usporiadať podujatia na najvyššej úrovni. Podzemná garáž na 4 podlažiach ponúkne spolu 1 102 parkovacích miest. Vstup do garáže bude z Lamačskej cesty aj z Dúbravskej cesty. Termín privítania prvých nájomcov a otvorenia všetkých gastro prevádzok je stanovený na jún 2019.