Back to news
02 May, 2017

EUROVEA2 Project moving ahead

Eurovea 2 moving ahead

 J&T REAL ESTATE, the developer of the polyfunctional complex EUROVEA2, continues in the process of project preparation. Currently, the environmental impact assessment (EIA) process is under way, and the process leading to the issuance of the land-use permit continues. EUROVEA2 is divided into individual building so that it continues in smooth interconnection with the historical city centre. It will markedly extend its identical part in the surroundings of EUROVEA, thus supporting the development of Bratislava as a modern European metropolis on the Danube.

 

Location

 

The territory of new construction is delimited on the northern side by Pribinova Street, on the eastern side by the Apollo Bridge, on the western side by the residential structure of the existing complex EUROVEA, on the southern side by the riverside line of the Danube. The main part of the polyfunctional project EUROVEA2 will consist of six buildings: shopping centre extension, underground garage, apartment dwelling house at the riverside, two administrative buildings, and a residential tower. The second stage will bring continuation of urban built-up area with an adequate height, similar to the appearance of the already existing built-up area, with gradual increasing towards the Apollo Bridge.

V jeho blízkosti plánujeme postaviť výškovú dominantu ako výrazný orientačný bod, ktorá bude mať 46 nadzemných podlaží.

Peter Korbačka
J&T Real Estate

Urbanizmus zóny a verejné priestory

 

Polyfunkčný komplex EUROVEA2 nadväzuje a dopĺňa urbanistický koncept prvej fázy. Rozvíja už založenú uličnú sieť a zohľadňuje charakter okolitej mestskej štruktúry.

Vďaka EUROVEA bratislavské nábrežie pred niekoľkými rokmi ožilo a druhou fázou iba podporíme a rozšírime to, čo si Bratislavčania v tejto lokalite tak veľmi obľúbili.

Peter Korbačka
J&T Real Estate

Rozpracovaný návrh podporuje Dunaj ako výrazný fenomén formujúci urbanizáciu Bratislavy, a to najmä kultiváciou nábrežia a podporením širokého spektra voľnočasových aj športových aktivít v bezprostrednej blízkosti rieky. Bratislavčania sa môžu tešiť na športové zóny, obchody, služby, pracovné príležitosti, detské ihriská a širokú ponuku reštauračných zariadení. Vyhľadávaná nábrežná promenáda sa predĺži až po Most Apollo.

Cieľom všetkých týchto aktivít je umožniť obyvateľom Bratislavy priblížiť sa k Dunaju a vo väčšom meradle aktívne využívať jeho nábrežia.

Peter Korbačka
J&T Real Estate

Rozšírená EUROVEA tak spolu s plánovaným prepojením protiľahlej zóny Nové Lido peším mostom vytvorí predpoklady pre reálne naplnenie vízie Bratislavy ako „mesta na Dunaji“.

 

Dopravné riešenie a obslužnosť

 

EUROVEA je nielen harmonicky scelená s okolitým mestským prostredím, ale aj vhodne napojená do siete mestskej hromadnej dopravy, cyklistických trás a celomestskej dopravnej komunikačnej siete. Súčasťou návrhu EUROVEA2 je popri predĺžení bulváru Pribinova aj koncepčné riešenie verejnej dopravy, napojenie nových cyklotrás na existujúce a doplnenie siete pre pohyb chodcov. EUROVEA2 dobuduje a skvalitní cyklistické prepojenie medzinárodnej dunajskej trasy a vytvorí tzv. bike point, čím vznikne v lokalite ideálne miesto oddychu a spoločensko-relaxačných aktivít. Navrhované prepojenie električkových tratí od Šafárikovho námestia cez Pribinovu a Košickú do Ružinova, s alternatívnym odbočením v smere Zimný prístav – Vrakuňa a Mlynské Nivy, môže ešte viac prispieť k celistvosti mesta a aj k odbremeneniu súčasnej dopravnej situácie.

 

EUROVEA v číslach

DNES → PO ROZŠÍRENÍ

  • Rozloha územia: 4,6 ha → 8,5 ha
  • Nákupné centrum: 59 000 m² → 84 000 m²
  • Nábrežný park: 8 400 m² → 15 000 m²
  • Nábrežná promenáda: 17 200 m² → 23 200 m²
  • Kancelárie: 24 500 m² → 64 800 m²
  • Byty: 235 → 722
  • Počet parkovacích miest: 1 800 → 4 045
  • Detské ihriská: 2 → 5
  • Multiplexové kino: 9 kinosál → 15 kinosál

 

Viac informácií na www.eurovea2.sk.