Back to news
03 Oct, 2017

Bratislava’s riverside welcomes Tolerance Zone

Tolerance zone

J&T REAL ESTATE has launched a campaign in response to the numerous collisions between pedestrians and cyclists to increase the safety of all promenade users.

 

Bratislava’s Danube embankment has daily collisions and near-misses between cyclists and pedestrians. The new ‘Tolerance Zone’ - which was launched today at River Park – could be the solution.

 

Many European cities went through this phase years ago. With the cycling boom, collisions with pedestrians have increased. A response has been campaigns to increase understanding between the two groups of "pavement and promenade users", which has had positive responses and helped the situation. Today Bratislava is at this point. Various collisions between cyclists and pedestrians are all-too common on the Danube promenade, especially in the busy summer months and during weekends. And some collisions even result in injury.

 

The area around River Park has the most serious situation - where the biggest risk is children crossing into the cycle path. So the developer J&T REAL ESTATE is encouraging all users of the River Park promenade – pedestrians and cyclists – to show mutual respect by creating a Tolerance Zone.

 

All promenade users should feel safe

 

The Tolerance Zone has signs and posters along the riverfront, which call on cyclists and pedestrians to be equally vigilant. Over the next few days a campaign will also take place along the promenade, alerting cyclists to reduce speed and thanking them for a considerate approach. Pedestrians can also follow guidelines on how to respect bikers and make sure their kids stay safe from passing bikes.

Chceli by sme, aby sa na dunajskom nábreží cítili bezpečne všetci návštevníci. Dúfame, že vytvorením Zóny tolerancie na časti nábrežia dokážeme ľudí upozorniť na to, aby boli k sebe vzájomne tolerantní a rešpektovali sa. To v praxi znamená, že cyklisti by mali spomaliť  a brať ohľad na chodcov, a chodci by si zase mali viac všímať cyklistov, ktorí jazdia po nábreží.

Pavel Pelikán
výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE

Regensburg a Viedeň inšpirujú cyklistov a chodcov k tolerancii

 

Dunajské nábrežie je dnes spoločným priestorom, v ktorom sa denne pohybujú stovky cyklistov a chodcov. Spoločné využívanie chodníkov cyklistami a chodcami je už dnes samozrejmosťou aj v krajinách vyspelej Európy. Podobne ako Bratislava, aj európske mestá si museli prejsť fázou, kedy aktívne znižovali počet kolízií medzi chodcami a cyklistami. Súčasťou boli aj osvetové kampane, vyzývajúce na podporu vzájomnej tolerancie. Napríklad v nemeckom Regensburgu spustila radnica pri zavádzaní zmiešaných zón pre cyklistov a chodcov kampaň „Respekt bewegt“, v ktorej upozorňovala cyklistov na prednosť chodcov a zapájala  obe skupiny do vzájomného dialógu.

 

Viedeň zasa používa automatické zariadenia na zisťovanie počtu cyklistov a riadenie dopravných tokov. Navyše, do budúcnosti plánuje oddeliť rekreačných cyklistov a chodcov od zón, v ktorých cyklisti môžu jazdiť rýchlo. V stratégii rozvoja dopravy do roku 2025 počíta s výstavbou tzv. cyklodiaľnic, ktoré majú centrum Viedne prepojiť s okrajovými štvrťami a neskôr aj s okolitými obcami a spolkovými krajinami.  

 

Čo hovoria značky o chodcoch a cyklistoch

 

Po bežnom chodníku môžu cyklisti legálne jazdiť iba vtedy, ak je tam značka. Faktom ale je, že pri nedostatku cyklochodníkov nemajú bratislavskí cyklisti častokrát na výber.

 

Najjednoznačnejšia z hľadiska používania je značka C8, ktorá označuje cestičku alebo pruh pre cyklistov (môžu ho použiť aj ľudia na kolieskových korčuliach), pričom iným účastníkom cestnej premávky je používanie tejto cestičky zakázané. Ak je na chodníku osadená značka C13 (chodec a cyklista vedľa seba), táto presne vymedzuje, po ktorej strane chodníka sa môžu pohybovať chodci a po ktorej cyklisti. Značka C12 zase označuje priestor „zmiešaného pohybu“, v ktorom majú chodci a cyklisti rovnocenné postavenie, pričom ale platí, že cyklisti by mali spomaliť tak, aby žiadnym spôsobom chodcov neohrozili.

 

Dopravné predpisy a teória síce situáciu riešia jednoznačne, ale v praxi to také jednoduché nie je. Ak sa však cyklisti aj chodci budú riadiť v prvom rade pravidlom o vzájomnej tolerancii a dokážu byť opatrní, je to najlepší predpoklad pre bezproblémové používanie dunajského nábrežia aj chodníkov v meste.