Back to news

JTRE zrevitalizuje na vlastné náklady zanedbanú zelenú plochu v Petržalke

Fuxova_zelen

Spoločnosť JTRE si ako mestotvorný developer uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto naprieč mestom realizuje na vlastné náklady aktivity a projekty s cieľom zlepšiť kvalitu života všetkých obyvateľov Bratislavy. Aktuálne začína s revitalizáciou zeleného trojuholníka na Bosákovej ulici v Petržalke pri bytovom dome Fuxova.

Obyvatelia Bosákovej, Fuxovej a širšieho okolia sa už čoskoro dočkajú kvalitnej zelene v blízkosti ich príbytkov. V týchto dňoch začína developerská spoločnosť JTRE s odstraňovaním pôvodných asfaltových plôch. Nasledovať bude výstavba nových chodníkov v smere k zastávke električky a k obchodnému domu Albero. Zelený trojuholník čaká obnova trávnika s rozlohou viac ako 3 500 m2 a výsadba 23 stromov vrátane dekoratívneho Ľaliovníka tulipánokvetého, ktorý bude novou okrasou územia. Pribudne kvetinový záhon, lavičky, smetné koše, stojany na bicykle i nové verejné osvetlenie. Revitalizácia mestského pozemku okrem iného zabráni nekontrolovanému parkovaniu, ktoré dlhodobo prekáža miestnym obyvateľom.

Záleží nám na budovaní kvalitných zelených plôch v rámci hlavného mesta, preto sme sa v roku 2015 rozhodli proaktívne požiadať magistrát, aby nám zveril zanedbané podzemky určené v územnom pláne na zeleň s cieľom vybudovať kvalitný zelený priestor. Pôvodný zámer bol, zelený trojuholník zrevitalizovať v rámci stavebných prác na projekte Fuxova, ktoré v tom čase prebiehali. Žiaľ musíme konštatovať, že napriek verejnoprospešnému cieľu, povoľovací proces trval na meste až dva a pol roka. Kompetentných sme niekoľkokrát žiadali o promptný prístup, napriek tomu bolo povolenie vydané až po ukončení všetkých stavebných prác keď generálny dodávateľ stavby opustil stavenisko. JTRE chápe rozčarovanie obyvateľov Petržalky, ktorí sa na novú zelenú plochu tešili, chceme ale všetkých ubezpečiť, že náš záujem na úpravu tohto územia naďalej pretrváva a svoj záväzok si napriek všetkým komplikáciám splníme,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.  

Spoločnosť JTRE realizuje verejnoprospešné aktivity v hlavnom meste na pravidelnej báze. V lete zrekonštruovala ďalšiu časť Dunajskej promenády, začiatkom roka sprejazdnila Dúbravskú cestu a vybudovala na nej cyklotrasu. JTRE stála aj za revitalizáciou viacerých mestských podchodov, zastávok MHD a opravou veľkej závojovej fontány v Parku Andreja Hlinku v Ružinove. Revitalizácia zeleného trojuholníka v Petržalke by mala byť dokončená v priebehu troch mesiacov.