Späť na novinky
11 Dec, 2023

Londýnsky štýl v Bratislave: JTRE predstavuje Downtown Yards

Verejny zeleny priestor navrhol renomovany atelier LABAK

Po pokračovaní obľúbeného nábrežného komplexu Eurovea s prvým slovenským mrakodrapom a obrovskom úspechu prvých londýnskych projektov predstavuje J&T REAL ESTATE (JTRE) novinku Downtown Yards. Projekt bude vstupnou bránou do rozrastajúceho sa moderného centra Bratislavy, ktoré prirodzene prepojí s pokojnou pôvodnou zástavbou štvrte Nivy. Zároveň spája skúsenosti developera z budovania ucelených mestských štvrtí v Bratislave a Londýne. Spustenie predaja a začiatok výstavby sú plánované na budúci rok, projekt už má právoplatné stavebné povolenie.

Downtown Yards premení nevyužívanú bývalú priemyselnú lokalitu na nový plnohodnotný priestor pre Bratislavčanov a návštevníkov v centre mestského diania. Na hranici Starého Mesta a Ružinova vznikne zelená mestská štvrť s vyváženým mixom bývania, práce, oddychu, vybavenosti a rozmanitých verejných priestorov.

Dali sme si záležať na tvorbe kvalitného mestského prostredia pre aktívny život. Elegantná nadčasová architektúra s londýnskym charakterom zahŕňa rôzne typy bývania, aktívny parter s obchodmi, službami a gastro zariadeniami z rušnej Košickej ulice a otvorené dvory pre všetkých s preslnenými aj tienenými plochami, stromoradiami, zelenými plochami a vodnými prvkami na pokojnej Pláteníckej. Všetko je zosúladené s princípmi energetickej efektívnosti, udržateľnej dopravy a prevádzky a zdravého prostredia pre život aj prácu.“ 

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

Architektúra v londýnskom štýle

Triptych Bankside a Appleby Blue, prvé projekty JTRE London, ktoré získali spolu už osem prestížnych ocenení, vznikli vďaka spojeniu dlhoročných skúseností JTRE s rozsiahlymi projektmi ucelených mestských štvrtí a lokálnej znalosti miestnych partnerov. Skúsenosti získané týmto spojením sa premietajú aj do nových projektov JTRE v Bratislave.

Prvým výsledkom je Downtown Yards, pri ktorom sa opäť spojil silný a skúsený tím tvorený developerom JTRE, urbanistami a architektmi GFI, tvorcami verejných priestorov a krajinných úprav LABAK. Na pozemku medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami už dva roky prebieha príprava územia. Bývalá priemyselná periféria sa prirodzeným vývojom stala súčasťou širšieho centra mesta a po zániku výrobnej činnosti zostalo územie bez využitia. Premena brownfieldov blízko centra je pritom dobrým predpokladom pre udržateľný rozvoj mesta krátkych vzdialeností.

V posledných rokoch sa takto rozvíja lokalita medzi historickým jadrom, Nivami a Dunajom, kde vyrástol bratislavský downtown tvoriaci srdce moderného centra metropoly. 

Downtown Yards tvorí vstupnú bránu do downtownu v Starom Meste a zároveň jeho prepojenie s lokalitou Nivy. Urbanistickým riešením a výškovou gradáciou reagujeme na okolitú zástavbu a územný plán. V reakcii na rozvoj a potreby územia sme pristúpili k úprave koncepcie riešenia parterov, fasád a verejných priestorov s cieľom vytvoriť nadčasový dizajn nepodliehajúci trendom.

Radoslav Grečmal, architekt GFI

Nevyužívané územie sa tak do troch rokov zmení na vyhľadávanú adresu v štýle odkazujúcom na industriálnu minulosť. 

Pri bytových vežiach definujúcich charakter zóny sme zvolili riešenie fasád veľkoformátovým obkladom podčiarkujúcim vertikalitu objektov. Pri nižších bytových blokoch zachovávame štruktúru tehlového obkladu, pre ustúpené časti hmoty je použitý glazovaný keramický obklad olivovej farby. Kombinácia materiálov, farieb a typologickej rozmanitosti budov pretkanej živým parterom dáva tomuto miestu nádych londýnskej architektúry.

Pavol Franko, architekt GFI

Pestrá vybavenosť

Na downtown nadväzujú bloky s 8 až 27 podlažiami s celkovo viac ako 650 rezidenciami prinášajúcimi plnohodnotné prémiové rodinné bývanie. Rezidencie sú navrhnuté so zmyslom pre detail, s premyslenými dispozíciami s dostatkom úložných priestorov. Väčšie byty sú orientované na dve svetové strany a ponúknu úžasné výhľady. Po vzore londýnskeho projektu Triptych Bankside rozvíja JTRE koncept komunitného klubu, kde sa uvažuje s hernou a párty zónou, susedskou knižnicou, malou kinosálou, priestormi pre fitnes či tichou zónou na cvičenie jogy. 

Od Pláteníckej ulice navrhli architekti päť samostatne stojacich nízkopodlažných polyfunkčných objektov, ktoré prispejú k občianskej vybavenosti územia pestrou paletou obchodných prevádzok, služieb či menších administratívnych priestorov. Jedným z nich bude aj zdravá materská škola realizovaná z dreva v pasívnom štandarde. Budú tvoriť prirodzený prechod od pôvodnej zástavby rodinných domov smerom k výškovým budovám. Doplnia ich príjemné pobytové vnútrobloky, zaujímavé sadové úpravy a vodné prvky, ktoré sa prirodzene previažu s veľkým parkom Klingerky.

Architektonický akcent Downtown Yards prinesie v druhej etape administratívna budova s atraktívnou architektúrou na nároží Košickej a Prístavnej ulice. Celopresklená veža s 35 podlažiami zaujme terasami na kaskádovito uskočených poschodiach, ktoré rozdelia hmotu budovy na tri časti. 

Administratívna veža cieli na získanie ekologickej certifikácie BREEAM v najvyššom stupni a má všetky predpoklady na jedno z najvyšších hodnotení certifikátu WELL. Nájomníci budú profitovať zo zníženia spotreby prevádzkovej energie o 30 percent a spotreby vody o 50 percent. Emisie uhlíka budú o tretinu nižšie v porovnaní s typickou kancelárskou budovou vďaka použitiu recyklovaných a EPD certifikovaných stavebných materiálov s nižšou uhlíkovou stopou.

Peter Píš, obchodný riaditeľ JTRE

Prirodzený dotyk lužných lesov

Verejné priestory navrhol renomovaný ateliér LABAK. Návrh reaguje na historický ráz lokality z čias krajiny lužných lesov rozvetvených ramien Dunaja, ktoré sa tu nachádzali a vytvárali množstvo ostrovov rôznych veľkostí. Architekti rozohrali minimalistické pôsobenie výsadby s prírodnými materiálmi na viacerých úrovniach, čím dosiahli hĺbku a optické zväčšenie priestoru. Krajinné úpravy podporujú biodiverzitu a sú jednoduché na údržbu.

Autori zvolili riešenie v mierke záhrad, zohľadňujúc priestorové obmedzenia. 

Aj keď sa môže tento prístup javiť ako citlivý vzhľadom na krehkosť detailu vo verejnom priestore, berieme to ako možnosť rozvíjať túto možno „zabudnutú“ mierku vo verejnom resp. spoločenskom živote. Reakcia na historický ráz krajiny je v podstate hlavnou myšlienkou riešenia a spôsob ako naplniť zadanie v nachádzaní identity riešenej lokality. Prenášame ju do priestorovej koncepcie, prvkov drobnej architektúry, vodných prvkov a umeleckých diel. Druhovú skladbu výsadby nevynímajúc. Verejný priestor sa tak možno stane pomyselnou galériou krajiny pred výrazným zásahom človeka v tejto lokalite a udrží v nás poznanie genézy životného prostredia, v ktorom bývame a žijeme. 

Michal Marcinov, krajinný architekt a zakladateľ LABAK-u

Zeleň bude pokrývať plochu 6 100 štvorcových metrov. Jej súčasťou bude zrevitalizovaná pôvodná stromová alej na Pláteníckej ulici, aj nové stromoradie na Košickej. Zeleň pribudne aj na strechách budov, v rámci prvej etapy to bude viac ako 2 000 štvorcových metrov.

Utlmená doprava a napojenie obľúbenej cyklotrasy

Súčasťou udržateľného prístupu je aj organizácia dopravy. Na Košickej ulici sú objekty odsadené od cesty tak, aby zostal na pozemkoch JTRE voľný koridor pre budúcu trasu električky a uličný rad stromov. Statická doprava bude odvedená pod zem, kde na troch podlažiach vznikne 1 721 parkovacích miest, čo prispeje k výraznému utlmeniu premávky v území. V podzemnej garáži vznikne dostatok elektronabíjačiek, obyvatelia budú mať v každom rezidenčnom vchode bicykliareň. Predĺžením Valchárskej ulice vznikne nový dopravný koridor napojený na Košickú ulicu. Cyklisti získajú v rámci kompletnej rekonštrukcie Pláteníckej ulice pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou.

Projekt Downtown Yards má právoplatné stavebné povolenie a aktuálne prebieha výber zhotoviteľov stavby. Predaj rezidencií spustí JTRE na jar 2024. Dokončenie prvej etapy je plánované na roky 2026 – 2027.