Konečné výsledky verejnej ponuky JTRE Financing 3, s.r.o