Ukončený

Zelené Terasy Devín

zelene terasy devin

Poskytujú pokojnú rodinnú atmosféru a výhody komunitného bývania.

Krásna lokalita

Devín je jedna z najkrajších lokalít Bratislavy, ktorá oslovuje aj náročných klientov. Najväčším benefitom projektu je pokojná rodinná atmosféra a výhody komunitného bývania. Prvá fáza projektu – individuálne stavebné pozemky. Druhá a tretia fáza – 33 rodinný domov. Štvrtá fáza – 10 veľkometrážnych bytov. Piata fáza – 16 rodinných domov aktuálne vo výstavbe.

Bratislava

Zelené terasy, 841 10