Vo výstavbe

Downtown Yards

Downtown Yards

Elegantná nadčasová architektúra s londýnskym charakterom.

Elegantná nadčasová architektúra s londýnskym charakterom zahŕňa rôzne typy bývania, aktívny parter s obchodmi, službami a gastro zariadeniami z rušnej Košickej ulice a otvorené dvory pre všetkých s preslnenými aj tienenými plochami, stromoradiami, zelenými plochami a vodnými prvkami na pokojnej Pláteníckej. Všetko je zosúladené s princípmi energetickej efektívnosti, udržateľnej dopravy a prevádzky a zdravého prostredia pre život aj prácu. Pri tvorbe projektu sa opäť spojil silný a skúsený tím tvorený developerom JTRE, urbanistami a architektmi GFI, tvorcami verejných priestorov a krajinných úprav LABAK. 

Bratislava

Plátenícka, 821 09