Ukončený

Administratívno-prevádzková budova LPS SR

ATC

Nové sídlo Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, š. p.

Technologicky náročný objekt

Pri Letisku M. R. Štefánika v Bratislave vzniklo nové sídlo Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, š. p. Ide o technologicky veľmi náročný objekt, ktorý slúži na riadenie letovej prevádzky.