Späť na novinky
20 Jun, 2019

Územné rozhodnutie pre Eurovea 2 bolo potvrdené

Eurovea 2

Výstavba Eurovea 2 vrátane prvého slovenského mrakodrapu Eurovea Tower dosiahla ďalší významný míľnik. Odvolania voči projektu v územnom konaní boli zamietnuté odvolacím orgánom a v najbližších dňoch nadobudne územné rozhodnutie, v rozsahu komplexu šiestich stavieb, právoplatnosť. Eurovea 2 tak môže pokračovať v povoľovacom procese.

„JTRE vždy postupuje, na akomkoľvek projekte, v zmysle príslušných zákonov a strategických materiálov mesta a je preto prirodzené, že bolo územné rozhodnutie potvrdené. Sme radi, že sa správnosť a oprávnenosť našich postupov potvrdila. Vnímame to tak, že zásahy do priebehu povoľovacieho procesu, ktoré náš postup spochybňovali, môžu mať rôznu motiváciu. Preto sme naďalej za otvorenú komunikáciu či už s magistrátom, mestskou časťou a Bratislavčanmi. Teraz nás v projekte Eurovea 2 čaká ešte získanie viacerých stavebných povolení,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Prípravné práce na projekte Eurovea 2 pokračujú a v súčasnosti prebieha odstraňovanie environmentálna záťaže. Eurovea 2 si dodnes vyžiadala viacročné prípravy, počas ktorých spoločnosť JTRE intenzívne komunikovala so zástupcami magistrátu, mestských častí, so zástupcami ich odborných útvarov, s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností ako aj s verejnosťou.

Cieľom JTRE je komplexné riešenie v zóne Eurovea 2 a jej širšom okolí. Výsledkom toho je aj pokračovanie prípravy vybudovania centrálneho mestského električkového okruhu v trase Šafárikovo námestie, Pribinova, Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto. S umiestnením električkovej trate sú skoordinované všetky projekty vznikajúce v zóne EUROVEA CITY.  JTRE kladie veľký dôraz aj na kvalitné verejné priestory, ktoré koncepčne rieši a navrhuje pre EUROVEA CITY renomovaná španielska architektka Beth Galí.

„Pevne verím, že Eurovea 2 už v roku 2022 prinesie rozšírenie nábrežia v štýle ako si ho Bratislavčania a všetci návštevníci mimoriadne obľúbili,“ dodal Pavel Pelikán.