Späť na novinky
12 Oct, 2022

JTRE spolupracuje s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Podpis memoranda

Dávame priestor ľuďom. Teší nás to o to viac, ak ide o mladých a kreatívnych ľudí. Preto podporujeme vzdelávacie projekty ako Deti a architektúra či študentské architektonické súťaže. Týmto smerom chceme ísť aj naďalej, preto sme v týchto dňoch podpísali memorandum o spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU), ktoré má pomôcť zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov. Veríme, že našim poslaním je vytvárať čo najlepšie podmienky na rozvoj obyvateľom miest i študentom a podporiť ich, aby sa nebáli realizovať svoje predstavy a zlepšovať prostredie okolo nás.

Za vysokú školu podpísal memorandum odchádzajúci dekan Pavel Gregor za prítomnosti nového dekana FAD STU Branislava Puškára a za JTRE výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Pavel Pelikán. Cieľom je propagovať činnosť a odborné výsledky výskumu a vývoja v oblasti návrhu a realizácie stavieb, sledovať ich kontext v urbánnom prostredí, ako aj prispievať k zvyšovaniu kvality a udržateľnosti verejných priestorov.

Na základe memoranda dôjde k prepojeniu študijného procesu s praxou formou aktívnej spolupráce študentov na projektoch JTRE. Realizáciou exkurzií na stavbách či študentských stáží, organizovaním spoločných workshopov, seminárov, konferencií či odborných prednášok zamestnancov FAD STU na pôde JTRE. Spolupráca ďalej zahŕňa partnerstvá na grantoch, podporu výskumu, hodnotenie diplomových prác či budovanie a rozvoj učební a verejných priestorov FAD STU.

Podpis memoranda