JTRE Financing 3, s.r.o. účtovná uzávierka za obdobie od 13. novembra 2018 do 31. decembra 2018