JTRE Financing, s.r.o., polročná finančná správa 2019