Polročná správa a neauditovaná polročná uzávierka za obdobie 01.01.2019-30.06.2019 JTRE Financing 3, s.r.o.