JTRE Financing 2, s.r.o. – oznámenie výsledkov verejnej ponuky