Eurovea byty, a.s. udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu nových strednodobých dlhopisov