Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu JTRE Financing, s.r.o. 4,50/2023