Bezplatný parking pre Železnú studničku vo Westende

3. júl 2015

V rámci projektu J&T Real Estate pre Bratislavu vychádzame v ústrety návštevníkom Železnej studničky a počas voľných dní poskytujeme vo Westend biznis zóne bezplatne 49 parkovacích miest. Parkovisko je otvorené pre verejnosť počas víkendov a sviatkov v čase od 7:00 do 22:00 predbežne do septembra 2015.

Westend: Bezplatné parkovanie cez víkendy a sviatky
Kruhový objazd Westend Patrónka