J&T Real Estate zrevitalizovala fontánu v Ružinove

6. september 2014

Veľká závojová fontána v Ružinove,  ktorú v rámci projektu Pre Bratislavu zrekonštruovala spoločnosť J&T Real Estate, už funguje. V sobotu 6. septembra 2014 ju slávnostne spustili.  

Revitalizácia fontány spočívala v celkovej výmene jej technológie, opravách povrchu a poškodených častí. Súčasťou prác bolo taktiež zvýšenie dna fontány, aby bola bezpečnejšia pre deti, ktoré sa hrávajú v jej blízkosti. Zaujímavým prvkom, ktorý dodal fontáne atraktívnu atmosféru, je nové osvetlenie.

Okrem prác na revitalizácii fontány J&T Real Estate rekonštruovala chodníky po obvode Parku Andreja Hlinku v dĺžke viac ako 1000 metrov.

 

 

 

Zrevitalizovaná fontána v Ružinove
Zrevitalizovaná fontána v Ružinove
Zrevitalizovaná fontána v Ružinove