Oprava kúpaliska na Búdkovej

11. júl 2013

Spoločnosť J&T REAL ESTATE pomohla sprevádzkovať kúpalisko na Búdkovej ceste.

Revitalizácia kúpaliska si vyžiadala vyspravenie prasklín a lamináciu bazéna, nový náter a výmenu rozvodov v bazénovej šachte. Súčasťou prác bola aj oprava sociálnych zariadení na kúpalisku teda čistenie kanalizačnej siete, revízia elektroinštalácie a nová malovka.