newsletter J&T Real Estate, a.s.

Dovoľte nám pravidelne Vás informovať o aktuálnej ponuke voľných nehnuteľností, najvýznamnejších aktivitách, novinkách, či plánovaných zámeroch a výnimočných udalostiach spoločnosti J&T REAL ESTATE, a.s. prostredníctvom elektronického NEWSLETTERu. Ak máte záujem o zasielanie elektronického propagačného materiálu
„J&T REAL ESTATE NEWSLETTER“, prosíme vyplňte prihlasovací formulár.

Prihlásenie pre zasielanie Newsletteru

V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Ďakujeme!