Back to news

Vyjadrenie spoločnosti WOAL, a.s. k stanovisku OZ Cyklokoalícia

Promenada

Citlivo vnímame a rešpektujeme požiadavky všetkých užívateľov promenády, peších aj cyklistov, a preto sme sa snažili nájsť koncepčné riešenie, ktoré zohľadňuje bezpečnosť oboch strán. Zvolené riešenie nie je o obmedzovaní, ale predovšetkým o vyššej vzájomnej ohľaduplnosti. Je dôležité, aby sme sa v takomto vzácnom mestskom priestore chovali všetci k sebe tolerantne, a aby cyklisti brali ohľad na slabších užívateľov promenády.

Táto zmena žiadnym spôsobom nebráni cyklistom vo využívaní promenády, ani neruší existujúcu cyklotrasu. Osadenie značky C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov iba zrovnoprávňuje pohyb chodcov aj cyklistov po nábrežnej promenáde s tým, že na cyklistu prenáša povinnosť chodcov neohroziť. Takéto riešenie pohybu po promenáde je bežné a časté aj v iných európskych metropolách, keďže priestor promenády je prioritne určený na pešie prechádzky a pomalú jazdu.

Výskyt nebezpečných stretov medzi chodcami a cyklistami potvrdil aj prieskum medzi užívateľmi promenády, podľa ktorého až štvrtina respondentov bola svedkom alebo reálne zažila kolíziu. Viac ako polovica tých, ktorí na nábrežie chodia aj s deťmi, v prieskume uviedla, že sa tam necítia bezpečne.

Ako sme už uviedli v tlačovej správe, toto riešenie odsúhlasili ako vhodné všetky zodpovedné útvary mesta aj MČ Staré Mesto. Zmenu zrealizovala spoločnosť WOAL, a.s.. Ako developerská spoločnosť samozrejme podporuje rozvoj cyklodopravy v meste, nie však na úkor chodcov, ale automobilov.