Back to news

Nová komunikácia

Pracovna_skupina

Zástupcovia našej spoločnosti JTRE sa zúčastnili stretnutia, ktoré zvolala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Cieľom bolo založenie pracovnej skupiny – Nová komunikácia (Old Town New Com), ktorá má vytvoriť platformu na vzájomné pravidelné informovanie, časovú a obsahovú koordináciu projektov a zámerov vo verejnom záujme a v záujme predchádzania i riešenia možných problémov na území Starého Mesta.

Vedenie JTRE víta otvorenie tohto komunikačného kanála, cez ktorý môže pokračovať v otvorenej komunikácii s obyvateľmi aj novozvolenými zástupcami Starého Mesta. „Ako mestotvorný developer si v plnej miere uvedomujeme našu zodpovednosť za vývoj kľúčových území Bratislavy, a preto sme otvorení každej progresívnej komunikácii či už s mestom, mestskou časťou, Staromešťanmi alebo Bratislavčanmi“, povedal výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. Na stretnutie boli pozvaní všetci významní aktéri, ktorých projekty zásadným spôsobom ovplyvňujú  územný rozvoj v Starom Meste. Ako uviedla starostka, rozvoj nesmie byť kto z koho, ale má rozvíjať spoločné záujmy v konštruktívnej spolupráci, pričom koordinácia zámerov a výstupy pre verejný priestor budú kľúčové pre zastupovanie pozície samosprávy.

Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny Nová komunikácia sa po vzájomnej dohode uskutoční 8. apríla 2019.